: Λόγω της φύσεως του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, το οποίο περιλαμβάνει κίνηση και άσκηση μαθητών/-τριών, σας αποστέλλουμε περισσότερες πληροφορίες, εκτός από τις γενικές οδηγίες που κατά καιρούς έχει στείλει ο Ε.Ο.Δ.Υ. και το, όσον αφορά στην ασφάλεια των μαθητών/-τριών από τον COVID-19, αναφέρει ο η Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής σε ανακοίνωση της.

Δεδομένου ότι το μάθημα της πραγματοποιείται σε προαύλιο διαφόρων διαστάσεων, σε αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, διαστάσεων μιας ή δύο σχολικών αιθουσών ή σε γυμναστήριο, θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα ούτως ώστε οι μαθητές/-τριες να μην υπερβαίνουν το επιτρεπόμενο όριο στους συγκεκριμένους χώρους.

Να επισημανθεί ότι οι κλειστοί χώροι γύμνασης (αίθουσες, γυμναστήρια), πρέπει να έχουν επαρκή αερισμό, να καθαρίζονται και ν’ απολυμαίνονται καθημερινά (Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας υπ’ αριθ.
Γ4/1392/21.12.1998: «Στην καθημερινή καθαριότητα των χώρων της σχολικής μονάδας συμπεριλαμβάνονται και οι χώροι αυτοί, αφού υπολογιστούν με βάση την επιφάνεια τους σε αντίστοιχες αίθουσες.»)

Ο συντάκτης εκπαιδευτικός του ωρολογίου προγράμματος πρέπει να μεριμνήσει ώστε δύο ή τρία τμήματα να μη γυμνάζονται συγχρόνως και να δημιουργείται συνωστισμός.

Μέριμνα από τον εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής για την τήρηση αποστάσεων μεταξύ των μαθητών κατά την ώρα του μαθήματος και όταν υπάρχει συνωστισμός η εφαρμογή της μάσκας.

Σε μαθητές/τριες που επιθυμούν να φορούν μάσκα κατά τη διάρκεια του μαθήματος, συνίσταται ο εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής να εφαρμόσει ήπια άσκηση.

Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη μέριμνα στα τμήματα τα οποία έχουν κενό ή κάνουν διάλειμμα ώστε οι μαθητές τους να μην εισέρχονται στο χώρο της γύμνασης.

Να επισημανθεί από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας ότι δεν επιτρέπεται το παιχνίδι με μπάλα στα διαλείμματα, παρά μόνο στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, παρουσία του εκπαιδευτικού. Το παιχνίδι με μπάλα θα
γίνεται με τις μπάλες που διαθέτει το σχολείο και κανένας μαθητής δε φέρνει μπάλα από το σπίτι του.

Μέριμνα από τον εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής για την συχνή και ορθή εφαρμογή υγιεινής των χεριών πριν και μετά της διδακτικής ώρας καθώς και το πλύσιμο του αθλητικού υλικού με απολυμαντικό.

Επιπρόσθετα μέριμνα από τον εκάστοτε εκπαιδευτικό που την επομένη ώρα το τμήμα του έχει Φυσική Αγωγή να συνοδεύει τους/τις μαθητές/τριες στο χώρο της γύμνασης ή από τον εκπαιδευτικό που το τμήμα του την προηγούμενη ώρα είχε Φυσική Αγωγή να τους παραλαμβάνει από το χώρο της γύμνασης.

Η ΠΕΝΕΛΦΑ, ως επιστημονική ένωση, τίθεται στη διάθεση του Υπουργείου για οποιαδήποτε συνεργασία με στόχο την υλοποίηση προτάσεων σε επίπεδο σχεδιασμού, περιεχομένου, προγραμμάτων σπουδών και επιμορφωτικών προγραμμάτων φυσικής αγωγής και του αθλητισμού στην εκπαίδευση.