ΘΕΜΑ: «Αναβολή 1ης Συνεδρίασης ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ για το 2017»

Αναβάλλεται, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών στον Βόρειο Έβρο που καθιστούν αδύνατη τη μετακίνηση, η σημερινή συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ Έβρου και μετατίθεται για τις 23 Ιανουαρίου 2017 ημέρα Δεύτερα και ώρα 13:00.

Σημειώνεται ότι η θεματολογία παραμένει ως είχε.
Η προϊσταμένη διοικητικών θεμάτων Δ.Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ
Χαραλαμπίδου Μαρίνα