Αναβάθμιση αναπληρωτών από μειωμένο σε πλήρες ωράριo

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔10/05/2018 - 16:40 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

Αναβάθμιση ενός μειωμένου ωραρίου της σε πλήρες είχαμε μετά από σχετική απόφαση. Συγκεκριμένα δημοσιεύτηκε απόφαση με θέμα:

Τροποποίηση της αριθμ. 42337/Ε2/14-03-2018 (ΑΔΑ: Ω8Λ74653ΠΣ-618) Υ.Α. πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών Β/θμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017/18» με κωδικό ΟΠΣ 5009815 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» για το διδακτικό έτος 2017-2018.

ANABAΘΜΙΣΗ

Loading...


  • europalso   ideascentral