Αναστολή κατάργησης και συγχωνεύσεων σχολείων

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔12/07/2018 - 09:50 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

Με απόφαση που υπογράφει ο Υπουργός Παιδείας και έχει δημοσιευτεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ: Α. Αναστέλλεται για το σχολικό έτος 2018-2019 η εφαρμογή της αρ. 71327/Δ4/24- 06-2011 (Β΄ 1575) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Κατάργηση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» κατά το μέρος που αφορά:

Στην κατάργηση του ΓΕ.Λ. Καναλίων (3559010) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Μαγνησίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

Β. Αναστέλλουμε για το σχολικό έτος 2018-2019 την εφαρμογή της αρ. 71336/Δ4/24-06-
2011 (Β΄1575) Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Συγχωνεύσεις Σχολικών Μονάδων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» κατά το μέρος που αφορά:

1. Στη συγχώνευση του ΓΕ.Λ. Αιγείρας (0666010) και του ΓΕ.Λ. Ακράτας (0659010) σε
ΓΕ.Λ. Ακράτας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

2. Στη συγχώνευση του Γυμνασίου Τεφελίου (1725010) και του Γυμνασίου Χάρακα
(1708010) σε Γυμνάσιο Τεφελίου-Χάρακα με έδρα το Χάρακα, της Διεύθυνσης
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

Loading...
  • Δια Βίου Επιλογή

    Β2 Γαλλικά σε 2 μήνες από το μηδέν!

    europalso

    europalso