: Ενημέρωση απέστειλε ο , σχετικά με τις προσλήψεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα από το .

Με βάση τα στοιχεία των υπηρεσιών του υπουργείου Παιδείας οι έως σήμερα ανέρχονται σε 28.699.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας σας παραθέτω τους παρακάτω πίνακες: