Η Συντονιστική Επιτροπή εκπαιδευτικών ΠΕ06-Αγγλικών με επιστολή της ζητά σύσταση νέων οργανικών θέσεων και μόνιμους διορισμούς.

Ακολουθεί η επιστολή

ΕΔΩ ΚΕΝΑ, ΕΚΕΙ ΚΕΝΑ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΕΝΑ;

Γιατί το ΥΠΑΙΘ εξακολουθεί να μην προβαίνει στη σύσταση νέων οργανικών κενών και στην επικαιροποίηση αυτών για τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής Γλώσσας ΠΕ06;

Γιατί το ΥΠΑΙΘ διενήργησε έρευνα και επικαιροποίησε άλλων ειδικοτήτων εξαιρώντας τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής Γλώσσας ΠΕ06;

Πώς είναι δυνατό, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΥΠΑΙΘ, οι κενές οργανικές θέσεις των ΠΕ06 στις Α/θμιες και Β/θμιες Διευθύνσεις της Ελληνικής επικράτειας να παρέμειναν στις μόλις 640 μέχρι και τον Αύγουστο του 2021 (οπότε και υλοποιήθηκαν μόλις 304 μόνιμοι διορισμοί) την στιγμή που ΔΕΝ είχαν πραγματοποιηθεί μόνιμοι διορισμοί τα τελευταία δέκα τουλάχιστον έτη; Ποιο είναι το στέλεχος του ΥΠΑΙΘ που θέλει να πιστέψουμε ότι τα τελευταία δέκα έτη δεν συνταξιοδοτήθηκε κανένας μόνιμος εκπαιδευτικός ΠΕ06 (γνωρίζουμε ήδη τα νούμερα: 190 για την α/θμια και 183 για τη β/θμια μόνο για το προηγούμενο έτος);

Δεν γνωρίζει το ΥΠΑΙΘ ότι φετος χρειάστηκε περισσότερους από 2500 αναπληρωτές ΠΕ06; Είναι δυνατό 2500 εκπαιδευτικοί να καλύπτουν μόνο λειτουργικά κενά; Είναι δυνατό να υπάρχουν 2500 λειτουργικάκενά εκπαιδευτικών ΠΕ06;

Γιατί το ΥΠΑΙΘ δεν μεριμνά για σύσταση νεων οργανικών κενών για μια ειδικότητα που προσφέρει διδασκαλία σε όλες τις βαθμίδες, από το Νηπιαγωγείο μέχρι και την Γ΄Λυκείου; Για ένα μάθημα υποχρεωτικό το οποίο επιπλέον αποτελεί εξεταζόμενο μάθημα στις Πανελλαδικές Εξετάσεις (και μάλιστα με ειδικό βάρος);

Επίσημες πηγές αναφέρουν κενές θέσεις ΠΕ06 σε σχολεία όλης της χώρας οι οποίες εμφανίζονται ως λειτουργικά κενά ενώ στην πραγματικότητα είναι οργανικά κενά ακριβώς επειδή το ΥΠΑΙΘ δεν έχει προβεί στην σύσταση αυτών ως οργανικά ή αρνείται να συστήσει δεύτερη οργανική θέση για εκπαιδευτικό ΠΕ06 αν και οι απαιτούμενες ώρες διδασκαλίας δικαιολογούν την σύσταση δεύτερου οργανικού κενού στο ίδιο σχολείο – επιλέγοντας σε πολλές περιπτώσεις να απασχολεί ως και 5 Αναπληρωτές ΠΕ06 σε ένα σχολείο! Ταυτόχρονα, υπάρχουν καινούρια σχολικά συγκροτήματα τα οποία συστάθηκαν από το 2011 και μετά και στα οποία δεν έχει προβλεφθεί οργανική θέση για ΠΕ06.

Γιατί εξακολουθεί το ΥΠΑΙΘ – διαχρονικά – να εφαρμόζει τη μη επικαιροποίηση των οργανικών κενών των ΠΕ06; Υποστηρίζει το ΥΠΑΙΘ την ιδιωτική εκπαίδευση και την παραπαιδεία; Δεν γνωρίζει το ΥΠΑΙΘ ότι οι μαθητές μπορούν να προσεγγίσουν την αριστεία μόνο αν τους προσφέρει τα απαραίτητα εφόδια; Δεν είναι απαραίτητο εφόδιο και ταυτόχρονα θεμελιώδες διακαίωμα του μαθητή η σταθερή παρουσία εκπαιδευτικού ΠΕ06 στα σχολεία; Οφείλει μήπως η Ελληνική οικογένεια να πληρώνει για την απόκτηση στοιχειωδών γνώσεων, όπως είναι τα Αγγλικά;

Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ06 βίωσαν την αριθμητική αδικία στους μόνιμους διορισμούς του 2021 με ό,τι αυτή συνεπάγεται για την επαγγελματική τους πορεία και την προσωπική τους ζωή. Αναρωτιόμαστε αν θα πρέπει να οδηγηθούμε στην θλιβερή διαπίστωση ότι το ΥΠΑΙΘ μας αντιμετωπίζει με όρους ανομίας και ανισότητας. Μήπως καλούμαστε να παίξουμε ένα παιχνίδι επαγγελματικού ρατσισμού και να αναλάβουμε τον ρόλο του πιονιού που πρέπει να θυσιαστεί;

Τα αιτήματα μας είναι πάγια, καίρια και αυτονόητα:

  • Σύσταση νέων οργανικών θέσεων για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ06.
  • Επικαιροποίηση των κενών οργανικών θέσεων για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ06 (δηλαδή την προσθήκη των κενών θέσεων μετά τις συνταξιοδοτήσεις όλων των προηγούμενων ετών και των εναπομείναντων οργανικών κενών μετά τους μόνιμους διορισμούς του 2021 στα νεα οργανικά κενά που θα πρέπει να συσταθούν).
  • Άμεση κάλυψη του συνόλου των επικαιροποιημένων κενών οργανικών θέσεων για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ06 με μόνιμους διορισμούς σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες ΚΑΙ τις αρχές της νομιμότητας και της ισονομίας.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΑ