Ανακοίνωση διεξαγωγής κύκλου αξιολόγησης για το «Ευρωπαϊκό Διαβατήριο Προσόντων Προσφύγων»

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔23/05/2018 - 17:36 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

Σας ενημερώνουμε ότι από τις 11 έως και τις 15 Ιουνίου 2018, θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, ο 1ος κύκλος συνεντεύξεων, για την περίοδο 2018-2020, του προγράμματος «Ευρωπαϊκό Διαβατήριο Προσόντων Προσφύγων» (European Qualifications Passport for Refugees) που εκπονείται από τη Γενική Δ/νση για τη Δημοκρατία του Συμβουλίου της Ευρώπης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π καθώς και τα κέντρα πληροφόρησης για την αναγνώριση προσόντων (του ENIC/NARIC) άλλων ευρωπαϊκών χωρών .

Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η καταγραφή των ακαδημαϊκών προσόντων  των προσφύγων, ακόμα και όταν αυτά δεν είναι δυνατόν να αποδειχθούν επαρκώς, βάσει εγγράφων, μέσα από μία διαδικασία αξιολόγησης στην οποία συμπεριλαμβάνεται και συνέντευξη από εξουσιοδοτημένους αξιολογητές. Η καταγραφή αυτή δεν αποτελεί επίσημη πράξη αναγνώρισης και δεν παρέχει πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών ή επαγγέλματα με συγκεκριμένες απαιτήσεις.

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Μπορούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία της αξιολόγησης, όσες/οι ενδιαφερόμενες/οι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • Έχουν αιτηθεί ή τους έχει δοθεί άσυλο στην Ελλάδα
 • Διαμένουν στην Περιφέρεια Αττικής ή εντός της ελληνικής επικράτειας. Παρέχεται η δυνατότητα αίτησης και σε διαμένουσες/διαμένοντες εκτός της Περιφέρειας Αττικής, ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση η διαδικασία της αξιολόγησης θα πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον διαπιστωθεί δυνατότητα διεξαγωγής της συνέντευξης μέσω τηλεδιάσκεψης από σημείο που θα είναι εφικτό πιστοποιηθεί η ταυτότητά των ενδιαφερόμενων (τοπικό γραφείο Μ.Κ.Ο., κ.ά. ).
 • Έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή της Αραβικής Γλώσσας (Δεν αποκλείονται όσοι μιλούν μόνο την Αραβική Γλώσσα, ωστόσο θα δοθεί προτεραιότητα σε όσους έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας).
 • Έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή της Φαρσί ή της διαλέκτου Ντάρι (Δεν αποκλείονται όσοι μιλούν μόνο την Φαρσί ή την διάλεκτο Ντάρι, ωστόσο θα δοθεί προτεραιότητα σε όσους έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας).
 •  Έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον ένα έτος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στη χώρα τους.

 

Β.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενες/οι που πληρούν τα προαναφερόμενα κριτήρια, θα πρέπει να ακολουθήσουν τα βήματα που περιγράφονται παρακάτω:

 1. Να συμπληρώσουν και να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση  [email protected] το συνημμένο ερωτηματολόγιο σχετικά με τις σπουδές τους και την επαγγελματική τους εμπειρία.
  ΠΡΟΣΟΧΗ: Είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν όλα τα πεδία του ερωτηματολογίου. Επίσης, στο πλαίσιο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, το ερωτηματολόγιο πρέπει να συμπληρωθεί αποκλειστικά από τις/τους ενδιαφερόμενες/ους.
 2. Να  αποστείλουν μαζί με το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο, αντίγραφα των πτυχίων τους, ή αποδεικτικά παρακολούθησης σπουδών ή φωτογραφίες των αποδεικτικών και πτυχίων (εφόσον διαθέτουν).
 3. Να παραστούν στη διαδικασία της συνέντευξης, η οποία θα λάβει χώρα στην Αθήνα, στο διάστημα μεταξύ 11-15 Ιουνίου 2018. Η ομάδα συντονισμού του κύκλου συνεντεύξεων EQPR θα επικοινωνήσει με την/τον κάθε ενδιαφερόμενη/ο, για να τους γνωστοποιήσει την ώρα και το μέρος της συνέντευξης.

Περίπου εντός μίας εβδομάδας από το πέρας της διαδικασίας των συνεντεύξεων, θα αποσταλεί το European Qualifications Passport for Refugees, σε όσους υποψηφίους διαπιστωθεί ότι διαθέτουν ακαδημαϊκά προσόντα. Το έγγραφο αυτό, προς το παρόν, δεν παρέχει πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή σε εργασία.

Συνημμένα θα βρείτε:

 • Το ερωτηματολόγιο στην Αγγλική Γλώσσα το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί από τους υποψήφιους (σε μορφή αρχείου word και pdf), καθώς και η μετάφρασή του στην Αραβική Γλώσσα.
 • Ενημερωτικό φυλλάδιο στην Αγγλική και την Αραβική Γλώσσα.

 

Για τον καλύτερο προγραμματισμό των συνεντεύξεων αξιολόγησης, οι ενδιαφερόμενες/οι θα πρέπει να έχουν αποστείλει το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο και τυχόν επιπλέον δικαιολογητικά που διαθέτουν,  στην ηλεκτρονική διεύθυνση  [email protected] το αργότερο έως την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018.

 

Leaflet for refugees AR

Leaflet for refugees EN

Questionnaire EQPR_AR

Questionnaire EQPR_EN

Loading...


 • europalso   ideascentral