Όπως κάθε χρόνο και φέτος οι φορείς ιδιωτικής εκπαίδευσης όπως και Φροντιστήρια ωφείλου  να καταθέσπυν σε ηλεκτρονική μορφή, τον τιμοκατάλογο,  στην υπηρεσία Παρατηρητηρίων Τιμών και Τιμοληψιών της και Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας στο email:[email protected]

Η προθεσμία υποβολής των τιμοκαταλόγων είναι έως την 15η Ιουνίου.

Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1000€) το οποίο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.

Η υποβολή των διδάκτρων γίνεται μέσω mail και αποστέλλεται η κατάλληλη φόρμα που υπάρχει στην ιστοσελίδα της

Δείτε τις φόρμες ποβολής διδάκτρων για τους φορείς ιδιωτικής εκπαίδευσης

Αγορανομική διάταξη

1.1. υποβολής φόρμας

1.2. εργαστηριών ελευθέρων σπουδών

1.3. φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης

1.4. φροντιστηρίων ξένων γλωσσών

1.5. ΙΕΚ

1.6. ιδιωτικών βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών

2. Αγορανομική διάταξη

3. σχετικά με την αγορανομική διάταξη 9/2010

4. σχετικά με διατάξεις του άρθρου 33 της νέας αγορανομικής διάταξης 7/2009

Δείτε αναλυτικό Οδηγό