Σε λειτουργία τέθηκε πλατφόρμα του ΙΕΠ για την , παρά τις αντιδράσεις των εκπαιδευτικών και τη συμμετοχή σχολείων στην απεργία από τις διαδικασίες αξιολόγησης.

H πλατφόρμα λειτουργεί μέσω του:

Στην πλατφόρμα μπορούν να συνδεθούν οι:

Μπορείτε να υποβάλετε τον συλλογικό προγραμματισμό και τις εκθέσεις των σχολικών μονάδων αρκεί να είστε:

διευθυντές ή προϊστάμενοι της σχολικής μονάδας

υπεύθυνος εκπαιδευτικός κάθε ομάδας δράσης της σχολικής μονάδας

σύμβουλοι εκπαίδευσης των σχολικών μονάδων παιδαγωγικής σας ευθύνης
επόπτες ποιότητας της εκπαίδευσης

περιφερειακοί επόπτες ποιότητας της εκπαίδευσης

Θα χρειαστείτε τους κωδικούς πρόβασης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δικτύο.

Καλώς ήλθατε στην Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Υποβολής

της Έκθεσης Αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας
του Συλλογικού Προγραμματισμού της σχολικής μονάδας
των Σχεδίων Δράσης της σχολικής μονάδας

της Έκθεσης Αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου σχολικής μονάδας από τον αρμόδιο Σύμβουλο Εκπαιδευτικής Παιδαγωγικής Ευθύνης

της Έκθεσης Αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων ευθύνης Συμβούλου Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης

της Έκθεσης Αξιολόγησης από τον αρμόδιο Επόπτη Ποιότητας Εκπαίδευσης

της Έκθεσης Αξιολόγησης από τον αρμόδιο Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης