: Η επιχειρεί να βραχυκυκλώσει τη διαδικασία αξιολόγησης με τις κινήσεις της μετά τη δικαστική απόφαση που έκρινε παράνομη την απεργία – αποχή.

Tο διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας, έλαβε κατά πλειοψηφία την απόφαση να στείλει στα σχολεία ενιαία κείμενα για την αποτίμηση του 2020-2021 και κάλεσε τους συλλόγους διδασκόντων να τα υιοθετήσουν αυτούσια, χωρίς καμία διαφοροποίηση.

Καλεί, επίσης, να μη γίνει κανένας διαχωρισμός των διδασκόντων σε ομάδες και στην κλίμακα βαθμολόγησης να επιλέξουν για όλους τον υψηλότερο βαθμό.

Η επιδίωξη, σαφής: να ακυρωθεί στην πράξη η , καθώς όλα τα θα εμφανίζονται να έχουν πανομοιότυπες επιδόσεις και όλοι οι εκπαιδευτικοί την ίδια βαθμολόγηση.

Ανάλογη πρόταση έχει κατατεθεί και στην ΟΛΜΕ, της οποίας το διοικητικό συμβούλιο δεν έχει ακομη συνεδριάσει.