Να κηρυχθεί παράνομη και καταχρηστική η -αποχή από την ζητά ο Υπ. Παιδείας

 

Σε νέα κατάθεση κατεπείγουσας αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών προχώρησε ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κος Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά της ΟΛΜΕ αναφορικά με την απεργία–αποχή από την αξιολόγηση.

Η εν λόγω αγωγή αναμένεται να συζητηθεί την προσεχή Δευτέρα 22 Απριλίου 2024, στις 13:00.

Ο Υπουργός ΠΑΙΘΑ ζητά να αναγνωρισθεί ότι είναι παράνομη (και ως καταχρηστική) η κηρυχθείσα από την εναγόμενη ΟΛΜΕ απεργία – αποχή των εκπαιδευτικών, που καλύπτονται συνδικαλιστικά από αυτή, από κάθε διαδικασία ή ενέργεια που συνδέεται με την εφαρμογή του ν. 4823/21, όπως αυτές συμπληρώθηκαν και περαιτέρω ρυθμίστηκαν στην Υπουργική Απόφαση 9950/ΓΔ5/ΦΕΚ Β 388/27-1-2023 «Ρύθμιση ειδικότερων και λεπτομερειακών θεμάτων σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και τη διαδικασία διενέργειάς της», καθώς και των διατάξεων των εφαρμοστικών τούτων εγκυκλίων.

Επίσης ζητά: Να απαγορευτεί η συνέχιση της απεργίας – αποχής. Να απαγορευτεί η συνέχιση και η επανάληψη της ίδιας απεργίας, με όμοιο αίτημα και μορφή και στο μέλλον. Να καταδικαστεί η εναγόμενη σε -άλλως και επικουρικώς να απειληθεί εναντίον της- χρηματική ποινή δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για κάθε μεμονωμένη παραβίαση της απόφασης που θα εκδοθεί. Να κηρυχθεί προσωρινώς εκτελεστή η απόφαση που θα εκδοθεί, συνολικώς, ήτοι αναφορικώς προς όλα τα παραπάνω αιτήματα. Να καταδικαστεί η εναγόμενη στην εν γένει δικαστική δαπάνη του Ελληνικού Δημοσίου.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ