: Οι Διευθυντές να αποδεχθούν τις αποφάσεις των συναδέλφων που τάχθηκαν με την απεργία αποχή, αναφέρει η Ε΄  ΕΛΜΕ  Θεσσαλονίκης .

Η ανακοίνωση

Οι εκπαιδευτικοί με τον αγώνα μας  υπερασπιστήκαμε το δημόσιο ξεπερνώντας το κλίμα φόβου που επιχείρησε να περάσει η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας  με απειλές, τρομοκρατία και δικαστικές παρεμβάσεις. Με τον αγώνα αυτό φέραμε στο προσκήνιο ΟΛΑ τα ζητήματα που αφορούν το δημόσιο σχολείο, τους μαθητές μας και τις εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών και την ανάγκη να δοθούν λύσεις. Η απάντησή μας στον αυταρχικό κατήφορο του Υπουργείου Παιδείας είναι η συνέχιση του αγώνα ενάντια στην αξιολόγηση, για την προώθηση των διεκδικήσεων του κλάδου.

Καλούμε τους Διευθυντές , να μην προχωρήσουν  σε καμία συνεδρίαση για την και τη  συγκρότηση ομάδων στα σχολεία τους, να σεβαστούν την τεράστια συμμετοχή του κλάδου στην απεργία και τα συλλαλητήρια και να συνταχθούν με τις αποφάσεις των σωματείων, να αναμένουν τις αποφάσεις της ΕΛΜΕ.

Οι ενέργειες του συλλόγου διδασκόντων (προγραμματισμός συγκρότηση ομάδων δράσης, στόχοι κ.τ.λ. ) εφόσον δεν έγιναν ως την  10 Οκτωβρίου, όπως ορίζει  η νομοθεσία, γίνονται από τους Διευθυντές μετά την 20 Οκτωβρίου και άρα δεν μπορούν να συγκαλέσουν συλλόγους διδασκόντων. Οι Διευθυντές να αποδεχθούν τις αποφάσεις των συναδέλφων  που τάχθηκαν με την απεργία αποχή. (Διευκρινίσεις στο τέλος).

Αν παρόλα αυτά κάποιος/α διευθυντής/τρια προχωρήσει στη σύγκληση των ειδικών συνεδριάσεων, με βάση την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ε΄ ΕΛΜΕ-Θ (13/10/2021) κηρύσσονται διευκολυντικές στάσεις εργασίας μονόωρες  13:00 με 14:00, δίωρες 12:00 με  14:00 και τρίωρες 11:00 έως 2:00 από  την  Δευτέρα (18/10), έως Παρασκευή (22/10) για την κάλυψη των συναδέλφων.

Οι Διευθυντές να αποδεχθούν τις αποφάσεις των συναδέλφων που τάχθηκαν με την απεργία αποχή.

Συγκροτούμε Επιτροπή Αγώνα στην ΕΛΜΕ και καλούμε σε συνάντηση τους συναδέλφους μετά τη Γ.Σ. των προέδρων ΕΛΜΕ την Δευτέρα 18/10, στις 2.30 μ.μ., στο 1ο Γυμνάσιο Σταυρούπολης.

Υλοποιούμε την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για συμμετοχή στον συντονισμό των ΕΛΜΕ και ΣΕΠΕ.

(Διευκρινίσεις)

Με βάση το άρθρο 47 του 4547/2018 όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4692/2020 η ειδική συνεδρίαση του συλλόγων διδασκόντων γίνεται ως τις 10 Οκτωβρίου «Κατά την έναρξη του σχολικού έτους και το αργότερο έως τις 10 Οκτωβρίου κάθε έτους, ο Διευθυντής κάθε σχολικής μονάδας συγκαλεί σε ειδική συνεδρίαση τον σύλλογο διδασκόντων». Αυτό περιγράφεται και στην Υπουργική Απόφαση (άρθρο 4, Αριθμ. 108906/ΓΔ4) εφαρμογής της αξιολόγησης Μετά τις 10 Οκτωβρίου η αρμοδιότητα για τις ενέργειες του συλλόγου διδασκόντων περνάει στον Διευθυντή (Ν. 4823/2021 άρθρο 97), ο οποίος «αμέσως μετά την παρέλευση δεκαημέρου από τη λήξη των προθεσμιών …….προβαίνει ……στις ενέργειες της αρμοδιότητας του συλλόγου διδασκόντων που εξακολουθούν να παραλείπονται από τον σύλλογο, με τη συνεργασία του Συμβούλου Εκπαίδευσης» (Υπουργική Απόφαση, άρθρο 4, Αριθμ. 108906/ΓΔ4).