: Σύμφωνα με το νόμο για την αξιολόγηση τα σχέδια δράσης είναι του σχολείου και άρα πρέπει να έχουν την έγκριση της πλειοψηφίας του συλλόγου διδασκόντων, αναφέρει ο σύλλογος Σωτηρίου.

H ανακοίνωση

Επικαιροποιώντας  την απόφασή μας ΑΠ 7 /6-1-2022 και ύστερα από ερωτήματα συναδέλφων και σε  συνεννόηση με το νομικό σύμβουλο του σωματείου για την κήρυξη απεργίας αποχής.

Μπροστά στην κατάθεση της Β΄ φάσης συλλογικού προγραμματισμού καλούμε όλους/όλες τους/τις συναδέλφους/ισσες:

Συνεχίζουμε αποφασιστικά την απεργία- αποχή και απέχουμε από τα σχέδια δράσης. Στα που οι σύλλογοι διδασκόντων πλειοψηφικά ή ομόφωνα δεν έχουμε αναρτήσει τίποτα μέχρι στιγμής συμμετέχοντας στην Α/Α, δεν αναρτούμε κανένα σχέδιο δράσης.

Καλούμε και τα υπόλοιπα σχολεία – ανεξάρτητα από το τι έκαναν και τι ανάρτησαν μέχρι σήμερα – να μην αναρτήσουν  τίποτα στις πλατφόρμες εν όψει της Β΄ φάσης  Συλλογικού Προγραμματισμού! Κάθε συνάδελφος/ισσα μπορεί και τώρα να δηλώσει συμμετοχή με την υπογραφή του στην απεργία αποχή και να σταματήσει οποιαδήποτε συμμετοχή του/της.

Σύμφωνα με το νόμο για την αξιολόγηση τα σχέδια δράσης είναι του σχολείου και άρα πρέπει να έχουν την έγκριση της πλειοψηφίας του συλλόγου διδασκόντων. Στις σχ. μονάδες που η πλειοψηφία του ΣΔ είναι σε Α-Α  δεν μπορεί και δεν πρέπει να αναρτηθούν μονοπρόσωπα ούτε από τους συντονιστές ούτε από κανέναν/καμιά άλλον/η, ακόμα και αν δε συμμετέχουν στην απεργία αποχή.

Για όσους/όσες έχουν οριστεί από διευθυντές/ντριες ως συντονιστές ομάδων, ενώ οι ίδιοι/ες και η ομάδα τους ή οι ίδιοι/ες μόνο είναι σε ΑΑ, θέτουμε αρχικά το σοβαρό ερώτημα γιατί προχώρησαν σε αυτή την ενέργεια οι διευθυντές/ντριες ενώ γνώριζαν πολύ καλά ότι οι συνάδελφοι/ισσες συμμετέχουν νομίμως σε απεργία αποχή;

Για όσους/όσες, παρά τις παραπάνω ξεκάθαρες κατευθύνσεις, έχουν προχωρήσει σε ανάθεση των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στην Α/Α ως συντονιστές και τους όρισαν στις ομάδες, οι συνάδελφοι/ισσες αναρτούν στην πλατφόρμα του ΙΕΠ αντίστοιχα το παρακάτω κείμενο:

Σας ενημερώνουμε ότι ο σύλλογος διδασκόντων (πλειοψηφικά ή ομόφωνα) κι εγώ συμμετέχουμε  νομίμως στην απεργία-αποχή  δυνάμει της απόφασης του σωματείου «Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Κ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ»  που προκηρύχθηκε με την από 5 Νοεμβρίου 2021 εξώδικη γνωστοποίησή της .

έκθεση Επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Ν. Ι. Παπαχρήστου, αριθμός 1932 Δ’ (3/11/2021)

έκθεση Επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Ν. Ι. Παπαχρήστου, αριθμός 1943 Δ’ (5/11/2021)

έκθεση Επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Ν. Ι. Παπαχρήστου, αριθμός 1948  Δ’ (8/11/2021)

Κατά συνέπεια δεν μπορεί να αναρτηθεί κάποιο σχέδιο δράσης

Σε περίπτωση που μόνο ο συντονιστής (ή και συνάδελφοι από την ομάδα) συμμετέχει στην απεργία αποχή και πάλι ΔΕΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑΤΙ ΑΠΕΡΓΕΙ. Αν η πλειοψηφία του συλλόγου διδασκόντων θέλει να συμμετέχει στην αξιολόγηση τότε έχει την ευθύνη να ορίσει άλλο συντονιστή. Ο ΑΠΕΡΓΟΣ σε κάθε περίπτωση ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ και ΔΕΝ ΑΝΑΡΤΑ σχέδιο δράσης.

Για άλλη μια φορά καλούμε όλες και όλους τους/τις συναδέλφους να συμμετέχουν στην απεργία αποχή του συλλόγου και τα υπόλοιπα σχολεία – ανεξάρτητα από το τι έκαναν και τι ανάρτησαν μέχρι σήμερα – να μην αναρτήσουν  τίποτα στις πλατφόρμες εν όψει της Β΄ φάσης  Συλλογικού Προγραμματισμού! Κάθε συνάδελφος/ισσα μπορεί και τώρα να δηλώσει συμμετοχή με την υπογραφή του στην απεργία αποχή και να σταματήσει οποιαδήποτε συμμετοχή του/της.

Εδώ εκτυπώνετε τη Δήλωση συμμετοχής στην απεργία αποχή για τη διευκόλυνση των συναδέλφων. Όποια όποιος το αποφασίσει προσυπογράφει τη δήλωση και την καταθέτει στο πρωτόκολλο του σχολείου μέχρι της 12/1 για να έχει την κάλυψη να μην συμμετέχει στη Β φάση προγραμματισμού.

Την ώρα που μας αντιμετωπίζουν ως αναλώσιμους και παίζουν με τη ζωή μας δε θα γίνουμε γρανάζι στα αντιεκπαιδευτικά τους σχέδια.

Ούτε στις 12/1/22,  ούτε στις 26/1/22 στην κατάθεση της Β΄ φάσης Συλλογικού Προγραμματισμού

Δεν συμμετέχουμε σε καμία διαδικασία – Δεν αναρτάμε τίποτα!

Όπλο μας η απεργία αποχή

19 πρωτοβάθμια σωματεία (ΣΕΠΕ/ΕΛΜΕ) έχουμε νόμιμα προκηρύξει απεργία-αποχή με τις ενέργειές μας ήδη δημοσιευμένες προς όλους, η οποία καλύπτει συνδικαλιστικά τα μέλη μας για να μην προχωρήσουν σε καμία ενέργεια σχετιζόμενη με την αξιολόγηση

Δύναμή μας η μαζικότητα και ο συντονισμός των α/θμιων σωματείων