Θέσεις για εκπαιδευτές διάφορων ειδικεύσεων σε όλη τη χώρα

Πρόσκληση για διορισμό σε 500 εκπαιδευτές απευθύνει το Ιδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης στο πλαίσιο της πράξης “κέντρα διά βίου μάθησης προγράμματα εθνικής εμβέλειας και προγράμματα τοπικής εμβάλειας”. Θα επιλεγούν εκπαιδευτές πτυχιούχοι ή μεταπτυχιακοί των παρακάτω ειδικοτήτων: πληροφορικής, αγγλικής, γαλλικής, ιταλικής, γερμανικής, ισπανικής, ρωσικής, κινεζικής, τουρκικής γλώσσας, κοινωνιολογίας, ψυχολογίας, νομικών επιστημών, διακόσμησης, διατροφής, ιατρικής, νοσηλευτικής, τροφίμων, γεωπονίας, παιδαγωγικής, ελληνικής γλώσσας, θεάτρου, μουσικής, φωτογραφίας, τοπικής ιστορίας, εικαστικών, τέχνης, λογιστικής, τουρισμού, οικονομικών επιστημών, βίντεο, δημιουργικής γραφής.

Οι θέσεις αφορούν στις περιφέρειες: Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Αττικής, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης. Τα δικαιολογητικά που απαιτείται να έχουν οι ενδιαφερόμενοι για την πληρωμή τους από την υλοποίηση του έργου είναι: απόδειξη παροχής υπηρεσιών, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

Οι εκπαιδευτές θα ενταχθούν σε πίνακες ανάλογα με το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνουν. Η μοριοδότηση γίνεται με βάση την εκπαίδευση, τη διδακτική εμπειρία, το χρόνο ανεργίας, την πολυτεκνική ιδιότητα, τη γνώση ξένων γλωσσών, χειριμού Η/Υ και την πιστοποίηση εκπαιδευτών ΕΚΕΠΙΣ. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 18 Ιανουαρίου στη διεύθυνση ενώ τα δικαιολογητικά κατατίθενται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά έως τις 15 Ιανουαρίου στη διεύθυνση: Ιδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη, ΤΚ 11143 Αθήνα,

πληροφορίες στα τηλέφωνα 213 1311501, 3, 5

alfavita.gr