ΑΚΥΡΩΣΗ του σεμιναρίου Pestalozzi με τίτλο ” The responsible use of Web 2.0 in social sciences” (ΓΕΡΜΑΝΙΑ)