Ο κύκλος των δύο (2) νέων εξ αποστάσεως επιμορφωτικών σεμιναρίων υλοποιείται σε συνεργασία του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού.

και ΔΕΠΥ σεμινάριο ΠΕΚΕΣ Στερεάς Ελλάδας – 2ος κύκλος δύο (2) εξ αποστάσεως επιμορφωτικών σεμιναρίων – Πέμπτη 5 Μαΐου και Πέμπτη 12 Μαΐου 2022.

Το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο της διαρκούς επιστημονικής και παιδαγωγικής ενημέρωσης και υποστήριξης όλων των εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και σε συνέχεια του προηγούμενου επιμορφωτικού σεμιναρίου των έξι (6) συναντήσεων, διοργανώνει και 2ο κύκλο δύο (2) εξ αποστάσεως επιμορφωτικών σεμιναρίων, με θέμα:

«Σχολείο και ΔΕΠ-Υ»

Ο κύκλος των δύο (2) νέων εξ αποστάσεως επιμορφωτικών σεμιναρίων υλοποιείται σε συνεργασία του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.). Στερεάς Ελλάδας (http://stellad-old.pde.sch.gr/pekes) με την Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής ψυχολογίας (https://medicalpsychology.eu) και εξειδικευμένους επιστήμονες της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής Ψυχολογίας, σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα.

Στους εκπαιδευτικούς που θα συμμετάσχουν και στις δύο επιμορφωτικές συναντήσεις θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Πέμπτη 5 Μαΐου και ώρα 7 μ.μ.
ΔΕΠ-Υ: Διαχείριση μαθητών με ΔΕΠΥ στη σχολική τάξη.

Εισηγητής: Δρ. Κανδαράκης Ανδρέας, ψυχοπαιδαγωγός

Webex : https://minedu-primary2.webex.com/minedu-primary2/onstage/g.php?MTID=e045b9f25b5338f18f387acd80021aad6
Κωδικός (αν ζητηθεί) 1234

Σχολικό Δίκτυο: https://video.sch.gr/live/show/374
Πέμπτη 12 Μαΐου και ώρα 7 μ.μ.
ΔΕΠ-Υ: Προσαρμοσμένο ατομικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για μαθητές με διαγνωσμένη ADHD (ΔΕΠΥ).

Εισηγητής: Δρ. Τσιναρέλης Γεώργιος, visiting professor

Webex : https://minedu-primary2.webex.com/minedu-primary2/onstage/g.php?MTID=e413b01decf80c095d077c8516a9ac293
Κωδικός (αν ζητηθεί) 1234

Σχολικό Δίκτυο: https://video.sch.gr/live/show/375