10-10-16 Π.Δ.Ε. ΗΠΕΙΡΟΥ: ΠΡΟΣΛΗΨΗ 11 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ25

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔10/10/2016 - 15:57 | Author: Newsroom Ipaidia

10-10-2016 Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε Γενικά Σχολεία και σε ΣΜΕΑΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
10-10-2016
Aπό την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρουανακοινώνεται η πρόσληψη 11 προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.

Ε.Π.) κλάδου ΠΕ 25 Σχολικών Νοσηλευτών σε Γενικά Σχολεία και 4 προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) κλάδου ΠΕ 25 Σχολικών Νοσηλευτών σεΣΜΕΑΕ.
Καλούνται οι υποψήφιοι προσωρινοί αναπληρωτές κλάδου ΠΕ 25 Σχολικών Νοσηλευτών ΕΕΠ, οι οποίοι βρίσκονται στις θέσεις 1-15 στον ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ κλάδου ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, ΣΧΟΛ. ΕΤ. 2016-2017,να συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, σύμφωνα με τον πίνακα των λειτουργικών κενών ΕΕΠσε ΣΜΕΑΕ ή ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ κλάδου ΠΕ25),την οποία καιθα καταθέσουν από τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2016 ως και την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2016 είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία της ΠΔΕ Ηπείρου, Ανεξαρτησίας 146 – Ιωάννινα, είτε μέσω fax στο 2651083974.
Την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 9.00 π.μ. οι ως άνω υποψήφιοι αναπληρωτές ΕΕΠ κλάδου ΠΕ25 καλούνται να προσέλθουνστα Γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ηπείρου, προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία.
Αν κάποιος υποψήφιος δεν αποδέχεται την πρόσληψη, παρακαλείται να αποστείλει υπεύθυνη δήλωση περί μη αποδοχής της πρόσληψής του ως αναπληρωτής ΕΕΠ κλάδου ΠΕ25 κατά το σχολικό έτος 2016-2017.
Κατά την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας οι υποψήφιοι προς πρόσληψη αναπληρωτές ΕΕΠ θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (μόνο οι έγγαμοι ή/και με ανήλικα τέκνα)
2) Ταυτότητα (φωτοτυπία)
3) Αποδεικτικό Α.Μ. ΙΚΑ (φωτοτυπία)
4) Αποδεικτικό ΑΦΜ (φωτοτυπία)
5) Αποδεικτικό ΑΜΚΑ (φωτοτυπία)
6) Βιβλιάριο Εθνικής Τραπέζης (1ος δικαιούχος) (φωτοτυπία)
7) Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (φωτοτυπία)
8) Πτυχίο (φωτοτυπία)
9) Μεταπτυχιακό / Διδακτορικό (φωτοτυπία)
9) Άδεια άσκησης επαγγέλματος (αν απαιτείται)
10) Ταυτότητα μέλους /Βεβαίωση ιδιότητας μέλους συλλόγου ή κλάδου (αν απαιτείται)
11) Βεβαίωση παιδαγωγικής επάρκειας (αν απαιτείται)
12) Πρόσφατες γνωματεύσεις Ψυχιάτρου και Παθολόγου ή Γενικού Γιατρού, ότι μπορούν να ασκήσουν τα καθήκοντα του κλάδου τους.
Από την ΠΔΕ Ηπείρου

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΜΕΤΑΒΕΙΤΕ ΕΔΩ:

Loading...


  • europalso   ideascentral