Το να μαθαίνουν τα παιδιά καινούριες λέξεις είναι πολύ σημαντικό, καθώς έτσι αναπτύσσουν και βελτιώνουν τον προφορικό και γραπτό τους λόγο. Η παρακάτω άσκηση είναι πολύ απλή και απευθύνεται σε παιδιά με ή χωρίς μαθησιακές δυσκολίες. Μπορεί να γίνει μέσα στην τάξη ή ακόμα και στο σπίτι.
Μέσα στην τάξη:
Ο εκπαιδευτικός δίνει από 1 λέξη σε κάθε παιδί. Οι λέξεις μπορεί να είναι όλες διαφορετικές ή και ίδιες. Το επίπεδο δυσκολίας των λέξεων εξαρτάται από την τάξη στην οποία βρίσκεστε. Μπορείτε να πάρετε ιδέες από τις νέες λέξεις της ενότητας της Γλώσσας.
Αφού λοιπόν δώσετε τις λέξεις στους μαθητές, τους ζητάτε να ετοιμάσουν μια παρουσίαση για τη λέξη τους στο σπίτι για να την παρουσιάσουν την επόμενη μέρα στην τάξη. Η παρουσίαση μπορεί να περιλαμβάνει μια ζωγραφιά της λέξης, εύρεση συνώνυμων λέξεων, δημιουργία προτάσεων, οικογένεια της λέξης, γραφή μικρού κειμένου με αφορμή τη λέξη.
 
Είναι πολύ ενδιαφέρον μάλιστα αν όλα τα παιδιά έχουν την ίδια λέξη ή τα μισά παιδιά μια λέξη και τα άλλα μισά διαφορετική, να δείτε κι εσείς αλλά και οι μαθητές πόσο διαφορετικά ο κάθε μαθητής παρουσιάζει τη λέξη του. Αν η λέξη έχει και δύσκολη ορθογραφία, τότε μπορείτε να τονίσετε το συγκεκριμένο γράμμα της λέξης.
Φυσικά η άσκηση μπορεί να γίνει και στο σπίτι, αναθέτοντας στο παιδί σας 1-2 λέξεις για παρουσίαση. Το παιδί μπορεί να βρει συνώνυμα, αντίθετες ή παράγωγες λέξεις, να ζωγραφίσει, να κάνει χειροτεχνία, να γράψει προτάσεις, να κάνει κολλάζ κ.λ.π.
 
Η άσκηση βοηθά στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου και έχει διασκεδαστικό χαρακτήρα. Οι καινούριες λέξεις δεν ξεχνιούνται καθώς το παιδί εργάζεται πάνω σε αυτές και έτσι τις αφομοιώνει.
 
Δοκιμάστε την άσκηση και πείτε μου πως σας φάνηκε!
 
Σοφία Τσιντσικλόγλου
Ειδική Παιδαγωγός
[email protected]
paidagwgos.blogspot.gr