Όπως γίνεται γνωστό, με κρατική θα ενισχυθεί το έργο της εγκατάστασης οπτικών ινών στο εσωτερικό περίπου 120.000 κτιρίων στην Ελλάδα.

Αναλυτικά, πρόκειται για το πρόγραμμα Smart Readiness Voucher Scheme το οποίο προβλέπει την παροχή επιδότησης συνολικού ύψους 100 εκατ. ευρώ, με στόχο να φτάσει η Ελλάδα τους μέσους όρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά τη διαθεσιμότητα των ευρυζωνικών δικτύων υπερ-υψηλών ταχυτήτων.

Η οπτική ίνα, που θα έρχεται από τον κεντρικό κατανεμητή κάθε κτιρίου, θα δημιουργήσει την απαραίτητη υποδομή, η οποία εκτός των άλλων θα επιτρέψει την εγκατάσταση σε κάθε σπίτι «έξυπνων» μετρητών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου.

Για το Πρόγραμμα Smart Readiness μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για να ενταχθείτε στο μητρώο του προγράμματος, σύμφωνα με ανακοίνωση του gov.gr

Σημειώνεται ότι δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Εγκαταστατών έχει κάθε επιχείρηση (Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο). Στις πληροφορίες προγράμματος αναφέρονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Θα χρειαστεί να:

συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet ή τους εταιρικούς κωδικούς εάν είστε εκπρόσωπος νομικού προσώπου

επισυνάψετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά ισχύουν κατά περίπτωση
Έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε ένα φυσικό πρόσωπο που θα ενεργεί ως εκπρόσωπος σας (Υπεύθυνος Προγράμματος Εγκαταστάτη).

Ο εκπρόσωπος αυτός μπορεί να ορίζει ή να διαγράφει επιπλέον Εγκεκριμένους Χρήστες μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Μητρώου Εγκαταστατών. Οι χρήστες αυτοί μπορούν να έχουν πρόσβαση στις λειτουργίες έκδοσης και εξαργύρωσης Vouchers.

Τι πρέπει να γνωρίζετε σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης σας έχετε τη δυνατότητα υποβολής αιτήματος επανεξέτασης, όπως διευκρινίζεται. Κάθε Εγκαταστάτης μπορεί να αναλάβει την εκτέλεση εργασιών μέχρι του ορίου που καθορίζεται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1407/2013), για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

Με τη συμπλήρωση του ως άνω ορίου ο Εγκαταστάτης δεν θα μπορεί να υποβάλει νέες αιτήσεις έκδοσης Vouchers και δεν θα εμφανίζεται πλέον μεταξύ των διαθέσιμων Εγκαταστατών στο Μητρώο Εγκαταστατών του Προγράμματος. Εάν σταματήσουν να ισχύουν οι προϋποθέσεις ένταξης σας στο μητρώο, θα γίνει η διαγραφή σας από αυτό. Η δυνατότητα ένταξης στο Μητρώο Εγκαταστατών θα παραμείνει ανοικτή καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος, όπως επισημαίνεται.

Θα χρειαστεί να:

συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet ή τους εταιρικούς κωδικούς εάν είστε εκπρόσωπος νομικού προσώπου
επισυνάψετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά ισχύουν κατά περίπτωση
Έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε ένα φυσικό πρόσωπο που θα ενεργεί ως εκπρόσωπος σας (Υπεύθυνος Προγράμματος Εγκαταστάτη). Ο εκπρόσωπος αυτός μπορεί να ορίζει ή να διαγράφει επιπλέον Εγκεκριμένους Χρήστες μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Μητρώου Εγκαταστατών. Οι χρήστες αυτοί μπορούν να έχουν πρόσβαση στις λειτουργίες έκδοσης και εξαργύρωσης Vouchers.

Τι πρέπει να γνωρίζετε σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης σας έχετε τη δυνατότητα υποβολής αιτήματος επανεξέτασης, όπως διευκρινίζεται. Κάθε Εγκαταστάτης μπορεί να αναλάβει την εκτέλεση εργασιών μέχρι του ορίου που καθορίζεται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1407/2013), για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

Με τη συμπλήρωση του ως άνω ορίου ο Εγκαταστάτης δεν θα μπορεί να υποβάλει νέες αιτήσεις έκδοσης Vouchers και δεν θα εμφανίζεται πλέον μεταξύ των διαθέσιμων Εγκαταστατών στο Μητρώο Εγκαταστατών του Προγράμματος. Εάν σταματήσουν να ισχύουν οι προϋποθέσεις ένταξης σας στο μητρώο, θα γίνει η διαγραφή σας από αυτό. Η δυνατότητα ένταξης στο Μητρώο Εγκαταστατών θα παραμείνει ανοικτή καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος, όπως επισημαίνεται.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ