: Ξεκίνησαν, χθες 5 Απριλίου οι αιτήσεις για τους του προγράμματος «Ψηφιακή Μέριμνα». Ο κάθε πρέπει να ακολουθήσει 7 βήματα για την αίτηση.

H διαδικασία αγοράς

Αρχικά τα θα εμφανιστούν στο λογαριασμό του δικαιούχου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Προγράμματος (στη φόρμα της Αίτησής του). Επίσης, θα αποσταλούν στο επιβεβαιωμένο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει μέσω SMS.

Το SMS θα έχει την εξής μορφή:

Ψηφιακή Μέριμνα: έχει εκδοθεί voucher ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για την αγορά επιδοτούμενου εξοπλισμού έως την λήξη του Προγράμματος.

Κάθε αποτελείται από ένα οκταψήφιο κωδικό της μορφής ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ, που μπορεί να αποτελείται από ψηφία (0 έως 9) ή κάποιο από τα ακόλουθα γράμματα: Α, Β, Ε, Η, Κ, Μ, Ν, Τ, Υ, Χ.

Όπως αναφέρει το Έθνος, τα θα πρέπει να φυλάσσονται με ευθύνη του δικαιούχου και να μην κοινοποιούνται. Βέβαια, ακόμα και στην περίπτωση που κάποιο γίνει γνωστό σε τρίτους, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί δίχως τη ρητή συγκατάθεση του δικαιούχου (μέσω του πιστοποιημένου κινητού του), όπως θα εξηγηθεί αναλυτικά στο αντίστοιχο βήμα. Το κάθε voucher μετά την έκδοσή του συνδέεται με το συγκεκριμένο δικαιούχο και δε μεταβιβάζεται.

Επιλογή προϊόντων αλλά και προμηθευτών

Οι μπορούν προμηθεύονται τον (εγκεκριμένο) εξοπλισμό της επιλογής τους από τον (εγκεκριμένο) προμηθευτή της επιλογής τους, είτε μέσω επίσκεψης σε φυσικό κατάστημα, είτε μέσω απομακρυσμένης αγοράς (διαδικτυακό κατάστημα/ τηλεφωνικές πωλήσεις κλπ.).

Θα έχουν πρόσβαση στη  λίστα των εγκεκριμένων προμηθευτών και του εγκεκριμένου , παρέχεται μέσω του δικτυακού τόπου του Προγράμματος.

Σημειώνεται ότι:

Μόνο ήδη εγκεκριμένοι προμηθευτές στο Πρόγραμμα μπορούν να λάβουν και να εξαργυρώσουν που έχουν εκδοθεί και έχουν στην κατοχή τους οι δικαιούχοι του Προγράμματος.

Είναι ευθύνη του εμπόρου λιανικής να υποδείξει τα κατάλληλα προϊόντα που αποτελούν εγκεκριμένες λύσεις του

Προγράμματος και δύναται να επιχορηγηθούν. Η επιλεξιμότητα ούτως ή άλλως θα ελεγχθεί στη συνέχεια κατά την εξαργύρωση του

Παραγγελία προϊόντων

Οι δικαιούχοι επιλέγουν τον εξοπλισμό που θα προμηθευτεί στο πλαίσιο του και προχωρά στην παραγγελία του. Στο τελευταίο στάδιο (ολοκλήρωσης) της παραγγελίας που μπορεί ενδεικτικά να αφορά

e-shops: ολοκλήρωση αγοράς και μεταφορά στη σελίδα καλαθιού. (basket & checkout pages),

κατάστημα: επιβεβαίωση παραγγελίας με πωλητή ή πληρωμή στο ταμείο,

τηλεφωνικές πωλήσεις: επιβεβαίωση παραγγελίας με πωλητή από τηλέφωνο,

ο δικαιούχος θα πρέπει να «παραδώσει» στον έμπορο λιανικής:

το (ένα ή περισσότερα) του Προγράμματος, προκειμένου να καλύψει μέρος ή το σύνολο του κόστους της προϊόντος/προϊόντων,

μαζί με κωδικό μίας χρήσης που εκδίδεται επί τόπου, αποστέλλεται στο κινητό και ισχύει μόνο για λίγα λεπτά, ο οποίος διασφαλίζει ότι η μεταβίβαση του γίνεται με την πλήρη συναίνεση του δικαιούχου.

Για το σκοπό αυτό, προβαίνει στις ακόλουθες κινήσεις:

Έχει μαζί του/διαθέσιμο το κινητό τηλέφωνο (τη συσκευή που φέρει το δηλωθέντα αριθμό) που καταχώρησε και πιστοποίησε κατά τη διαδικασία υποβολής της Αίτησης Επιχορήγησης, γιατί θα το χρειαστεί στη συνέχεια.
Αναφέρει στον πωλητή (ή καταγράφει σε πεδίο του e-shop) τον Αριθμό Φορολογικού του Μητρώου (ΑΦΜ).

Ο ΑΦΜ που θα δώσει στον πωλητή πρέπει να ταυτίζεται με τον ΑΦΜ του δικαιούχου της Αίτησης Επιχορήγησης (δηλ. του Φυσικού Προσώπου που εισήλθε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με τους κωδικούς Taxisnet και έλαβε τα vouchers).

Μετά τη δήλωση του ΑΦΜ, θα έρθει αυτόματα στο πιστοποιημένο κινητό (το κινητό που καταχωρήθηκε στην Αίτηση Επιχορήγησης) προσωποποιημένη πληροφόρηση μέσω μηνύματος SMS με τον κωδικό μίας χρήσης. Το μήνυμα θα αναφέρει:

Ψηφιακή Μέριμνα: ο Προμηθευτής ……… έχει ζητήσει τη δέσμευση voucher. Κωδικός Επιβεβαίωσης = ΥΥΥΥ. Ο κωδικός ισχύει για 10 λεπτά.

Στη συνέχεια, αναφέρει στον πωλητή (ή καταγράφει σε πεδίο/πεδία του e-shop)

Το σύνολο των που θα χρησιμοποιηθούν στη συγκεκριμένη παραγγελία (ένα ή περισσότερα. Τα vouchers είναι οκταψήφιοι κωδικοί (αριθμοί ή γράμματα) της μορφής ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ

Τον κωδικό μίας χρήσης που μόλις έλαβε. Ο κωδικός είναι τετραψήφιος αριθμός της μορφής ΥΥΥΥ.
Εφόσον το/τα vouchers (κωδικοί) που παρασχέθηκαν στον πωλητή του εξοπλισμού έχουν καταγραφεί σωστά, είναι σε ισχύ και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ήδη σε άλλη παραγγελία, πραγματοποιείται «δέσμευσή» τους προς όφελος του συγκεκριμένου εμπόρου λιανικής.

Ο έμπορος λιανικής θα κρατήσει το/τα vouchers και θα το/τα εξαργυρώσει σε δεύτερο βήμα για να εξοφληθεί μερικώς ή συνολικά (αναλόγως της αξίας του) το παραστατικό λιανικής πώλησης, στο οποίο περιλαμβάνεται ο επιδοτούμενος εξοπλισμός. Στην περίπτωση επιτυχούς «δέσμευσης» ο δικαιούχος λαμβάνει το ακόλουθο μήνυμα SMS στο κινητό του:

Ψηφιακή Μέριμνα: ο Προμηθευτής …… έχει δεσμεύσει το voucher  ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ. Μπορείτε να ζητήσετε την αποδέσμευσή του πριν εξαργυρωθεί αν ακυρώσετε την παραγγελία σας.

Το κάθε (δεσμευμένο) voucher αποδεσμεύεται αυτόματα, αν παρέλθουν άπρακτες 14 ημέρες χωρίς να έχει εξαργυρωθεί, δίχως δηλαδή να έχει γίνει η τιμολόγηση, εξόφληση και παράδοση ή αποστολή του εξοπλισμού στο δικαιούχο.

Ακύρωση παραγγελίας

Με βάση το ισχύον πλαίσιο που διέπει τη συναλλαγή αλλά και την εμπορική πολιτική του προμηθευτή, ενδέχεται να ζητήσει την ακύρωση της παραγγελίας μετά τη δέσμευση του voucher αλλά πριν την τιμολόγηση και παράδοση του προϊόντος. Επίσης, ο πωλητής μπορεί να ενημερώσει για την αδυναμία παράδοσης και επομένως την ακύρωση της παραγγελίας.

Το αποδεσμεύεται από τον έμπορο λιανικής. Ο δικαιούχος λαμβάνει το ακόλουθο μήνυμα SMS στο κινητό του:

Ψηφιακή Μέριμνα: Το voucher ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ. έχει αποδεσμευθεί και είναι και πάλι ΕΝΕΡΓΟ. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για την αγορά επιδοτούμενου εξοπλισμού έως την λήξη του Προγράμματος.

Εξόφληση προϊόντος

Η εξόφληση του παραστατικού θα γίνει με τα ήδη δεσμευμένα . Εφόσον η αξία του επιδοτούμενου εξοπλισμού υπερβαίνει την ονομαστική αξία του/των vouchers που έχουν δεσμευθεί (200€ έκαστο), ο δικαιούχος θα πρέπει να εξοφλήσει το παραστατικό λιανικής με συμπληρωματική πληρωμή (μετρητά, κάρτα, δόσεις κλπ.).

Μετά την έκδοση και παραλαβή του παραστατικού λιανικής πώλησης, ο δικαιούχος θα πρέπει να ελέγξει αν αναγράφει τα σωστά προϊόντα που επιδοτούνται από το Πρόγραμμα, καθώς και τη σωστή αξία. Επίσης αν έχει πλήρως εξοφληθεί και δεν είναι επί πιστώσει.

Ο δικαιούχος υποχρεούται να κρατήσει και να φυλάξει το παραστατικό λιανικής για τα επόμενα δύο έτη και να το έχει διαθέσιμο προς επίδειξη σε τυχόν έλεγχο που θα πραγματοποιήσει το Πρόγραμμα.

Ο δικαιούχος λαμβάνει για ενημέρωση το ακόλουθο μήνυμα SMS στο κινητό του:

Ψηφιακή Μέριμνα: Το voucher ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ. έχει εξαργυρωθεί από τον Προμηθευτή ……….. Αξία εξαργύρωσης: {€€€,€€}

Παραλαβή, έλεγχος και ενεργοποίηση

Με την παραλαβή του επιδοτούμενου , ο δικαιούχος πρέπει να προβεί σε άμεσο έλεγχο της συσκευής για προφανή προβλήματα στη συσκευασία ή στην ίδια τη συσκευή (οπτικός έλεγχος) που μπορεί να μαρτυρούν ότι δεν είναι καινούργια ή ότι έχει υποστεί εμφανώς καταπόνηση.

Επίσης πρέπει να θέσει τη συσκευή σε λειτουργία το συντομότερο δυνατό για να διαπιστώσει ότι αυτή είναι πλήρως λειτουργική. Σε περίπτωση εμφανούς προβλήματος ή δυσλειτουργίας κατά την παραλαβή (DoA) θα πρέπει να αρνηθεί την παραλαβή της συσκευής (ή να την επιστρέψει αν αυτό διαπιστωθεί μετά την παραλαβή) και να ζητήσει άμεση αντικατάστασή της.

Σε περίπτωση προβλήματος που εμπίπτει στο πλαίσιο κάλυψης της διετούς εργοστασιακής εγγύησης, ο δικαιούχος θα πρέπει να απευθύνεται στο τηλεφωνικό κέντρο υποστήριξης του εξοπλισμού και στη συνέχεια αν απαιτηθεί, στο επίσημο επισκευαστικό κέντρο που καλύπτει τα θέματα εγγύησης.

Καθ’ όλο το διάστημα ισχύος της διετούς εγγύησης, ο δικαιούχος υποχρεούται να διατηρεί τον εξοπλισμό σε καλή κατάσταση έτοιμο προς επίδειξη σε τυχόν ελέγχους που θα διενεργηθούν. Επίσης, υποχρεούται να διατηρήσει προς επίδειξη το παραστατικό αγοράς, αν ζητηθεί.

Απαγορεύεται ρητά η μεταπώληση του εξοπλισμού κατά τη διάρκεια της διετούς εγγύησης.

ΑΣΕΠ - Υπουργείο Παιδείας: Προσλήψεις 306 μόνιμων υπαλλήλων

Επιστροφή προϊόντων

Ο Δικαιούχος είναι δυνατό να επιστρέψει το επιδοτούμενο προϊόν στην εταιρία από όπου προμηθεύθηκε αρχικά το προϊόν, είτε με βάση τις δυνατότητες που του παρέχει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (πχ. αναίτια επιστροφή λόγω δικαιώματος υπαναχώρησης), είτε με βάση την πολιτική επιστροφών του πωλητή (πχ προϊόν ελλαττωματικό κατά την παράδοση ή προϊόν με εξωτερικά αισθητικά ή άλλα προβλήματα που ορίζονται στην πολιτική επιστροφών). Σε κάθε περίπτωση, εφόσον συντρέχει λόγος επιστροφής, αυτή θα πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό για να ισχύουν μεν οι πολιτικές επιστροφών, να είναι δε δυνατή η ακύρωση της εξαργύρωσης και η μη πληρωμή του πωλητή από το .

Στο πλαίσιο του Προγράμματος είναι σημαντικό οι επιστροφές να πραγματοποιούνται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόδειξης και εξαργύρωσης των vouchers. Τα Vouchers μπορούν να ακυρωθούν το πολύ 30 ημέρες μετά από την εξαργύρωσή τους

Ανεξαρτήτως του περαιτέρω χειρισμού (αντικατάσταση ή αποζημίωση), με την επιστροφή του εξοπλισμού γίνεται ακύρωση της αρχικής συναλλαγής, επομένως και της εξαργύρωσης του voucher που αρχικώς χρησιμοποιήθηκε για τη μερική / ολική εξόφληση του σχετικού παραστατικού. Ακύρωση γίνεται και στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγω το τιμολογημένο προϊόν δεν έφθασε και δεν παραλήφθηκε ποτέ από το δικαιούχο, χωρίς δική του ευθύνη.

Μετά την ακύρωση της εξαργύρωσης, το κουπόνι θα είναι και πάλι διαθέσιμο στο δικαιούχο για νέα αγορά είτε από τον ίδιο (περίπτωση αντικατάστασης) είτε από άλλο προμηθευτή (περίπτωση αποζημίωσης) εντός του διαστήματος ισχύος του Προγράμματος.

Με την ακύρωση, ο Δικαιούχος λαμβάνει σχετικό SMS:

Ψηφιακή Μέριμνα: Το ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ. έχει αποδεσμευθεί και είναι πάλι διαθέσιμο. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για την αγορά επιδοτούμενου εξοπλισμού έως την λήξη του Προγράμματος

Κατηγορίες εξοπλισμού

1.   Κατηγορία 1: φορητές ταμπλέτες (tablets)

2.   Κατηγορία 2: φορητοί υπολογιστές

Υποκατηγορία 2.1: notebooks,
Υποκατηγορία 2.2: chromebooks,
Υποκατηγορία 2.3: 2 in 1 (notebooks/tablets)

3.Κατηγορία 3: σταθεροί υπολογιστές (desktops, all-in-one)

και υπό προϋποθέσεις η

4. Κατηγορία 4: Περιφερειακά Σταθερών Υπολογιστών (περιφερειακά της κατηγορίας 3)

Υποκατηγορία 4.1: οθόνη υπολογιστή,
Υποκατηγορία 4.2: ποντίκι,
Υποκατηγορία 4.3: κάμερα για υπολογιστή,
Υποκατηγορία 4.4: ακουστικά για υπολογιστή (headset),
Υποκατηγορία 4.5: Ηχεία για υπολογιστή,
Υποκατηγορία 4.6: Πληκτρολόγιο για υπολογιστή

Η κατηγορία εξοπλισμού 4, μπορεί να συνδυαστεί μόνο ως πρόσθετος εξοπλισμός της κατηγορίας 3.

Οι  φάσεις του προγράμματος

Αρχικά καταθέτουν αίτηση οικογένειες οι οποίες έλαβαν το του στην πρώτη εισοδηματική κατηγορία το έτος 2020. Σε αυτή την κατηγορία εμπίπτει η μεγάλη πλειοψηφία των δικαιούχων του προγράμματος.

Στη δεύτερη φάση, η πλατφόρμα θα ανοίξει και για τους υπόλοιπους δικαιούχους που πληρούν τα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια του προγράμματος.

Oι έλεγχοι επιλεξιμότητας θα γίνονται κυρίως με αυτοματοποιημένο τρόπο, με διασταύρωση πληροφοριών από μητρώα και από όλα τα απαραίτητα πληροφοριακά συστήματα φορέων του δημοσίου, αποφεύγοντας έτσι μια χρονοβόρα και γραφειοκρατική διαδικασία ελέγχου δικαιολογητικών για εκατοντάδες χιλιάδες αιτήσεις.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ