: ΝΕΕΣ εκτιμήσεις – Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι υποψήφιοι του 2ου επιστημονικού πεδίου ίσως δυσκολευτούν στο μάθημα της Χημείας φέτος, το οποίο κρίθηκε απαιτητικό από πλευράς χρόνου.

Έτσι, αυτό ίσως στοιχίσει στον τελικό αριθμό αριστούχων, ενώ για όσους δεν ήταν καλά προετοιμασμένοι, οι βαθμοί από το «10» και πάνω κρίνονται αρκετά δύσκολο επίτευγμα.

Υπενθυμίζουμε πως, πέρσι στο μάθημα της Χημείας οι αριστούχοι ήταν το 14,45% του συνόλου, ενώ, αντίθετα, καθίζηση του ποσοστού υπήρχε στα μαθήματα των Μαθηματικών και της Φυσικής.

Τα δύο τελευταία μαθήματα, αν και απαιτητικά και διαβαθμισμένης δυσκολίας φέτος, αναμένεται να κινηθούν είτε στα ίδια επίπεδα με πέρσι είτε ελαφρώς καλύτερα σε σχέση με πέρσι.

Στις δημοφιλείς πολυτεχνικές σχολές είναι πιθανόν να υπάρξουν μικρές αυξομειώσεις, ενώ το «παιχνίδι» των μεγάλων μεταβολών θα κριθεί από τις μέτριες και τις χαμηλές επιδόσεις.

Στο εν λόγω πεδίο, λόγω της πληθώρας των σχολών αλλά και του σχετικά σταθερού αριθμού υποψηφίων, πάνω από 60 με 70 τμήματα κινούνται σε βάση εισαγωγής κάτω του «10». , παρατηρούνται αρκετές αυξομειώσεις, χιλιάδων μορίων σε αυτά τα τμήματα.

Οι βάσεις πέρσι στο εν λόγω πεδίο έπεσαν ακόμα και κατά 640 μόρια, στις υψηλόβαθμες σχολές, ενώ, αντίθετα, οι μεσαίες «κρατήθηκαν», με κάποιες στην περιφέρεια να εκτοξεύονται ακόμα και κατά 2.948 μόρια.