– πρόγραμμα «»: Στο ανακοινώθηκαν τα για το πρόγραμμα «» του  Υπουργείου Τουρισμού . Τι πρέπει να ξέρετε για τις ενστάσεις. [UPDATE]

Δείτε στον σύνδεσμο τα .

Οι αιτήσεις έφθασαν τις 424.031 για το πρόγραμμα «Τουρισμός Για Όλους» του υπουργείου Τουρισμού . Το προσωρινό Μητρώο ΔικαιούχωνΩφελουμένων και ο προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων θα αναρτηθούν στον ιστότοπο και στην ηλεκτρονική εφαρμογή .

Τουρισμός για όλους 2020: Πώς θα κάνετε την αίτηση στο tourism4all.gov.gr

Σύμφωνα με το υπουργείο, οι υποψήφιοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής και απορρίφθηκε, θα έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία και μόνο ηλεκτρονική ένσταση μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας κατά των αποτελεσμάτων του προσωρινού Μητρώου Δικαιούχων-Ωφελουμένων και του προσωρινού Πίνακα Αποκλειομένων.

Μετά από εξέταση των ενστάσεων θα αναρτηθεί το οριστικό μητρώο Δικαιούχων—Ωφελουμένων και ο οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων, ενώ το τελικό μητρώο για τους οποίους θα εκδοθεί e-voucher θα διαμορφωθεί με ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ των αιτήσεων από το οριστικό μητρώο.