. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να ξεκινήσουν οι αιτήσεις για το συγκεκριμένο πρόγραμμα

Υπενθυμίζουμε, προκειμένου να κάνουν αίτηση όσοι δεν πρόλαβαν.

θα γίνουν κλιμακωτά και κάθε μέρα θα κάνει αίτηση διαφορετικό ΑΦΜ.

Υπενθυμίζεται ότι όσοι πήραν τα 150 ευρώ το 2022, πρέπει να τα χρησιμοποιήσουν μέχρι τις 30 Ιουνίου. Πρόκειται για χρήματα που μπαίνουν σε άυλη κάρτα, στο κινητό, και ο δικαιούχος τα χρησιμοποιεί σε όποιο κατάλυμα θέλει.

Πως γίνεται η αίτηση

Όταν η πλατφόρμα ανοίξει για τον ΑΦΜ σας, θα μπορείτε να μπείτε με τους κωδικούς TAXISNet στο .

Ακολουθήστε τα βήματα:

-Καταχωρίζετε τα στοιχεία επικοινωνίας και, ειδικότερα, το e-mail και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τα οποία, στη συνέχεια, πιστοποιείτε.

-Δηλώνετε ότι δεν έχετε επιλεγεί ως δικαιούχος – ωφελούμενος στο πλαίσιο άλλου προγράμματος κοινωνικού τουρισμού ή πρόγραμμα τος ενίσχυσης εσωτερικού τουρισμού που υλοποιείται κατά την ίδια χρονική περίοδο. Τα προγράμματα αυτά αναφέρονται ρητά στην πλατφόρμα.

-Δηλώνετε ότι το χρηματικό ποσό που πιστώνεται στη χρεωστική κάρτα, θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά από τον ίδιο τον δικαιούχο για την κάλυψη δαπανών διαμονής του ιδίου και των ωφελούμενών του και δεν είναι δυνατή οποιαδήποτε μεταφορά σε τρίτο πρόσωπο ή η ανάληψή του.

– Καταχωρίζετε το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα επιλογής σας, από το οποίο θα εκδοθεί η κάρτα, και αιτείστε την έκδοση της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και την πίστωση του σχετικού ποσού.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δυνητικοί Δικαιούχοι του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους», είναι ενήλικα φυσικά πρόσωπα, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και εμπίπτουν στα εισοδηματικά κριτήρια τα οποία είναι τα εξής:

-Για ατομικό (και μονογονεϊκές) χωρίς τέκνα ορίζεται ως ανώτατο εισόδημα τα 16.000 ευρώ.

-Με 1 τέκνο τα 17.500 ευρώ εισόδημα.

-Με 2 τέκνα τα 19.000 ευρώ εισόδημα.

-Με 3 τέκνα τα 21.000 ευρώ εισόδημα.

-Για τους πολύτεκνους ορίζεται 26.000 ευρώ εισόδημα.

-Σε ό,τι αφορά ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ (Έγγαμοι+ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ)

-Χωρίς τέκνα ανώτατο εισόδημα είναι τα 28.000 ευρώ.

-Με 1 τέκνο τα 29.500 ευρώ εισόδημα.

-Με 2 τέκνα τα 31.000 ευρώ εισόδημα.

-Με 3 τέκνα τα 33.000 ευρώ εισόδημα.

-Πολύτεκνοι 38.000 ευρώ εισόδημα.

Δεν θα θεωρούνται δικαιούχοι του προγράμματος «Τουρισμός για όλους»:

– οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2022-2023 και 2023-2024 των Ο.Α.Ε.Δ. και Δ.ΥΠ.Α., αντιστοίχως, ανεξαρτήτως από το αν έκαναν χρήση της παροχής ή όχι,

– οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι – ωφελούμενοι του προγράμματος «Evia-Samos Pass» ή συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο υλοποίησης του προγράμματος.