:  Παρατείνεται η υποχρεωτική τηλεργασία – Ποιά τα πρόστιμα. Σύμφωνα με την απόφαση, όλες οι επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση να  προαναγγείλουν στο σύστημα  το 50% των εργαζομένων τους που μπορούν αν δουλέψουν από απόσταση

: Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των εργοδοτών

Απόφαση που υπεγράφη χθες από τον κο παρατείνει έως το τέλος του 2020 το μέτρο της υποχρεωτικής τηλεργασίας σε όλη την επικράτεια. Κατά συνέπεια, οι επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση να δηλώσουν το 50% των εργαζομένων τους που μπορούν να εργαστούν από απόσταση, με το πρόστιμο για τους παραβάτες να φτάνει τις 3.000 ευρώ.

Οι εργοδότες μπορούν να εναλλάσσουν τους μισθωτούς σε υποχρεωτική τηλεργασία, π.χ. ανά εβδομάδα, ανά 15ήμερο κ.ο.κ. Σε αυτή την περίπτωση παρέχεται η δυνατότητα στους εργοδότες να τροποποιούν το Έντυπο 4.1 «Δήλωση εξ αποστάσεως εργασίας – Έντυπο ειδικού σκοπού», ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της επιχείρησης.

ΑΣΕΠ: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για ΝΕΕΣ προσλήψεις

Ευέλικτο ωράριο εργαζομένων

Έως τις 31 Δεκεμβρίου παρατείνεται και το κυλιόμενο ωράριο προσέλευσης των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Συγκεκριμένα, εντός διώρου από την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης θα μπορούν να προσέρχονται στην εργασία τους με διαφορά μισής ώρας, και αντίστοιχα θα αποχωρούν. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι δημιουργούνται τέσσερα ωράρια προσέλευσης και αποχώρησης τον ιδιωτικό τομέα. Για παράδειγμα, εάν η επιχείρηση αρχίζει να λειτουργεί στις οκτώ το πρωί, οι ώρες προσέλευσης είναι οι εξής: 08.00 – 08.30 – 09.00 – 09.30.

Με τροπολογία η μεταφορά της κανονικής άδειας το 2021

Εν τω μεταξύ, σε τροπολογία ορίζεται πως ο εργαζόμενος σε αναστολή μπορεί να μεταφέρει το υπόλοιπο της κανονικής του άδειας για το 2020 το 2021. Σε αυτή την περίπτωση θα λαμβάνει την προβλεπόμενη αποζημίωση ειδικού σκοπού, η οποία ορίζεται κατ’ αναλογία των ημερών αναστολής των συμβάσεων εργασίας, με βάση υπολογισμού του ποσού των οκτακοσίων (800) ευρώ, που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ημέρες και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη επί του ονομαστικού του μισθού.