Στον απόηχο της πρωτοφανούς τραγωδίας στο Μάτι και τις περιοχές της ανατολικής Αττικής που κάηκαν στην πυρκαγιά της περασμένης εβδομάδας, δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (δείτε όλο το ΦΕΚ στο συνημμένο αρχείο στο τέλος του κειμένου) η απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος, Γιώργου Σταθάκη, για το νέο σύστημα χορήγησης και ελέγχου .

Στο εξής, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά και θα ελέγχονται μέσα από το πληροφοριακό σύστημα του υπουργείου. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΥΠΕΝ, e-adeies.ypen.gr (η πλατφόρμα δεν είναι ακόμη ενεργή).

Από τις 3 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου η λειτουργία θα είναι πιλοτική ενώ από τα μέσα του Οκτώβρη θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία.

Το πληροφοριακό σύστημα λειτουργεί υπό το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Το νέο πλαίσιο έχει ως στόχο να περιοριστεί η αυθαίρετη δόμηση και θα λειτουργεί παράλληλα προς τις νομικές συνέπειες που θα αντιμετωπίζουν όσοι έχουν αυθαίρετα.

Προκειμένου να εκδοθεί μια νέα οικοδομική άδεια, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλλει ηλεκτρονικά:

Την αίτηση έκδοσης οικοδομικής άδειας

Μια υπεύθυνη δήλωση του κυρίου του έργου ή του έχοντος το νόμιμο δικαίωμα για την ανάθεση της διαχείρισης της αίτησης στον Διαχειριστή αίτησης και στους αρμόδιους μηχανικούς για την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και επιβλέψεων

Τα στοιχεία του ακινήτου αλλά και τις συντεταγμένες που απαιτούνται για τον εντοπισμό του ακινήτου

Τα στοιχεία του κυρίου του έργου ή του έχοντος το νόμιμο δικαίωμα και

Όποιο επιπλέον δικαιολογητικό απαιτηθεί

Στη συνέχεια οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι των αρχών θα προχωρούν σε πληρότητας του φακέλου, έλεγχο τοπογραφικού διαγράμματος, έλεγχο διαγράμματος κάλυψης και τον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων του έργου (εισφορές κλπ).

Τι καλείται να πληρώσει όποιος υποβάλλει αίτηση

20 ευρώ για κάθε αίτηση που υποβάλλεται

50 ευρώ κάθε άδεια μέχρι 100 τ.μ. με αποκλειστική χρήση κατοικίας και 60 ευρώ για τις άλλες χρήσεις

100 ευρώ κάθε άδεια άνω των 100 τ.μ. και μέχρι 1000 τ.μ. με αποκλειστική χρήση κατοικίας

250 ευρώ για κάθε άνω των 1000 τ.μ. και μέχρι 5000 τ.μ. με αποκλειστική χρήση κατοικίας και 350 ευρώ για τις άλλες χρήσεις

400 ευρώ για κάθε άνω των 5.000 τ.μ. με αποκλειστική χρήση κατοικίας και 500 ευρώ για τις άλλες χρήσεις

Στην ίδια υπουργική απόφαση περιλαμβάνονται οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν και για την έκδοση οικοδομικής άδειας εργασιών μικρής κλίμακας, τη γνωστοποίηση εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών, την αναθεώρηση , την ενημέρωση οικοδομικών αδειών, την έγκριση εργασιών αποπεράτωσης αυθαίρετων κατασκευών, την άδεια κατεδάφισης, την έγκριση εκτέλεσης εργασιών και την προέγκριση οικοδομικής άδειας.