Συνολικά 79 παραβάσεις ατομικού χαρακτήρα της νομοθεσίας περιέχονται στο νέο ποινολόγιο του ΣΕΠΕ. Τα πρόστιμα κινούνται από τα 3.000 έως τα 8.000 ευρώ. Τα πιο υψηλά πρόστιμα προβλέπονται για όσους εργοδότες παραβιάζουν την εργατική νομοθεσία που προστατεύει τις γυναίκες, τις εγκύους, τους ανήλικους ή όσους εμποδίζουν τη συνδικαλιστική δράση.

Στις ατομικού χαρακτήρα παραβάσεις το υπολογίζεται ανά θιγόμενο εργαζόμενο, δηλαδή για κάθε παράβαση επιβάλλεται συνολικό πρόστιμο που προκύπτει με πολλαπλασιασμό του καθορισμένου ποσού προστίμου της κάθε παράβασης επί τον αριθμό των θιγόμενων εργαζομένων.

Τα πρόστιμα ανεβαίνουν και ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης. Έτσι σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 1 έως 10 άτομα, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται:

300 ευρώ για χαμηλές,  500 ευρώ για σημαντικές, 1.000 ευρώ για υψηλές  και 1.800 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 251 και άνω άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται:  2.000 ευρώ για χαμηλές,  3.000 ευρώ για σημαντικές,  4.000 ευρώ για υψηλές  και 8.000 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις.