: Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό,  πρόκειται για 166 προγράμματα από τα οποία τα 123 εκπονήθηκαν εκ νέου και τα υπόλοιπα 43 επικαιροποιήθηκαν.

Το αλλάζουν  ολόκληρη τη διδασκαλία και τη μάθηση σε μια προσπάθεια να σταματήσει και η άκριτη αποστήθιση της ύλης από τους μαθητές.

Σε αυτό θα βοηθήσει σύμφωνα με το και η πρόσθεση των ψηφιακών μέσων που θα συνοδεύουν τα νέα προγράμματα σπουδών. Οι μαθητές θα μαθαίνουν και μέσα από δραστηριότητες τη διδακτέα ύλη ώστε να την καταλαβαίνουν καλύτερα και όχι απλά την αποστηθίζουν.

Στόχος νέων προγραμμάτων

Η ενίσχυση της κριτικής σκέψης των παιδιών είναι ο βασικός στόχος των νέων προγραμμάτων σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας όπως επίσης η καλλιέργεια δεξιοτήτων επιστήμης και τεχνολογίας, ζωής, η ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν, να λαμβάνουν αποφάσεις με βάση τα επιστημονικά δεδομένα, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, και να λειτουργούν με αυτοπεποίθηση και ενσυναίσθηση.

Τι θα γίνει με τα και τις

Α. Τα Ωρολόγια Προγράμματα, θα αλλάξουν με βάση των Προγραμμάτων Σπουδών του ΙΕΠ, όσο και από το περιεχόμενο και τις  θεματικές ενότητες που θα καλύπτουν.

Β. Από τα νέα Προγράμματα σπουδών, θα καθοριστούν και οι αντίστοιχες νέες αναθέσεις των μαθημάτων στους κλάδους των εκπαιδευτικών.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ