Επί του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος του 2015 αναμένεται να υπολογιστούν οι ασφαλιστικές εισφορές για εκατοντάδες χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Enikonomia», οι απαιτούμενες εγκύκλιοι και η υπουργική απόφαση που θα εκδοθούν λίγες ώρες πριν την εκπνοή του χρόνου, προβλέπουν ότι οι ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογιστούν με βάση του φορολογητέο εισόδημα του 2015, αφού αφαιρεθούν οι δαπάνες της ίδιας χρονιάς καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβλήθηκαν για τον συγκεκριμένο χρόνο.

Σύμφωνα με τους ειδικούς στην κοινωνική ασφάλιση, το νέο σύστημα αναμένεται να επιβαρύνει όσους ασφαλισμένους έχουν εισόδημα που υπερβαίνει τα 25.000 ευρώ. Συγκεκριμένα ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρηματίες, έμποροι – καταστηματάρχες, αλλά και επιστήμονες, οικονομολόγοι, δικηγόροι, γιατροί, μηχανικοί και αγρότες καλούνται να καταβάλουν 26,95% για κύρια ασφάλιση και υγεία, επί του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος του 2015.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 οι εισφορές θα υπολογιστούν με βάση το φορολογητέο εισόδημα του 2015 και το δεύτερο εξάμηνο του 2017, με τα εισοδήματα του 2016, όταν ολοκληρωθεί η εκκαθάριση των δηλώσεων εισοδήματος για το συγκεκριμένο έτος. Κατά την διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου θα γίνεται συμψηφισμός σε περίπτωση που έχουν καταβληθεί επιπλέον εισφορές.

Σημαντικές αλλαγές και σε ορισμένες περιπτώσεις ανατροπές, επιφέρει το νέο σύστημα, στην ασφάλιση χιλιάδων αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών με προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.), μελών ΕΠΕ, διαχειριστών και μοναδικών εταίρων μονοπρόσωπων ΙΚΕ, καθώς και μελών διοικητικών συμβουλίων σε ανώνυμες εταιρείες. Ανάλογα με τις περιπτώσεις, τα φυσικά πρόσωπα ενδέχεται να ασφαλίζονται ως μισθωτοί, ή ως αυτοαπασχολούμενοι, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις που ισχύει η διπλή ασφάλιση.

Βαρύς είναι ο πέλεκυς και για τους μισθωτούς με παράλληλη απασχόληση, καθώς παρά την πρόβλεψη ότι ο εργοδότης θα πρέπει να καταβάλει τα 2/3 των εισφορών των ασφαλισμένων με δελτίο παροχής υπηρεσιών εφόσον προκύπτει ότι το εισόδημά τους θα προέρχεται από την απασχόλησή τους σε ένα ή και δύο φυσικά ή νομικά πρόσωπα, πρακτικά, το βάρος αναμένεται να πέσει εξολοκλήρου στον ασφαλισμένο, εάν δεν είναι ξεκάθαρο πως ο εργαζόμενος θα απαιτεί από τον εργοδότη να καταβάλει το ποσοστό των εισφορών που του αναλογεί, χωρίς να απολέσει την εργασία του.