Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία, σε σύνολο 2.480.000 συνταξιούχων, οι 1.201.302, ενώ οι νέες κύριες συντάξεις που εκδόθηκαν και προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα κατά μέσον όρο ανέρχονται σε 686 ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος «Ηλιος» για τον Ιούλιο.

Ειδικότερα, αύξηση της τάξης του 7,75% που δόθηκε εντός του 2023, καθώς και τα συμπληρωματικά επιδόματα που καταβλήθηκαν σε όσους συνταξιούχους, λόγω της ύπαρξης προσωπικής διαφοράς, δεν έλαβαν ή έλαβαν πολύ μικρή αρχική αύξηση, στο σημερινό περιβάλλον έντονων πληθωριστικών πιέσεων φαίνεται πως βελτίωσαν μεν, δεν έλυσαν όμως το πρόβλημα.

Γι’ αυτόν τον λόγο στο οικονομικό επιτελείο, εκτός από νέες αυξήσεις για το 2024, κοντά στο 3,5%, εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να καταβληθεί και φέτος το επίδομα προσωπικής διαφοράς.

Τα στοιχεία του συστήματος «Ηλιος» δείχνουν ότι οι νέες κύριες συντάξεις που εκδόθηκαν και προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα κατά μέσον όρο ανέρχονται σε 686 ευρώ, όταν ο μέσος όρος των κύριων συντάξεων γήρατος, συνολικά, βρίσκεται στα 790,57 ευρώ, ήτοι 104,6 ευρώ υψηλότερα από τα ποσά που χορηγούνται στις νέες απονομές. Σημαντικές είναι και οι διαφοροποιήσεις που προκύπτουν μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Είναι ενδεικτικό ότι και κατά τον μήνα Ιούλιο ο μέσος όρος των νέων συντάξεων του Δημοσίου ήταν κατά πολύ υψηλότερος από αυτόν του ιδιωτικού, και συγκεκριμένα στα 1.067,81 ευρώ έναντι 685,96 ευρώ.

Συνολικά, ο αριθμός των συνταξιούχων της χώρας ανέρχεται σε 2.480.294, με το μηνιαίο ποσό για κύριες, επικουρικές συντάξεις και μερίσματα που διατέθηκε τον Ιούλιο να φθάνει τα 2,52 δισ. ευρώ. Οι συντάξεις γήρατος είναι 1.891.991, από τις οποίες οι 1.006.071 (ποσοστό 53,17%) χορηγούνται σε άνδρες. Γυναίκες είναι οι 9 στους 10 δικαιούχους συντάξεων θανάτου (χηρείας), που ανέρχονται συνολικά σε 386.406, ενώ όσον αφορά τις αναπηρικές συντάξεις σε ποσοστό 61% (109.247) καταβάλλονται σε άνδρες. Οι περισσότεροι συνταξιούχοι είναι ηλικίας 71-75 ετών (458.690 ή 18,49%), με το 26,9% των συνταξιούχων να είναι άνω των 81 ετών (667.071 άτομα). Το 34,8% των συνταξιούχων είναι ηλικίας 51-70 ετών (863.249 άτομα).

Η μέση δαπάνη για κύριες συντάξεις ήταν τον Ιούλιο στα 790,57 ευρώ. Στον τομέα των επικουρικών, η μέση δαπάνη διαμορφώθηκε στα 195,67 ευρώ, ενώ για το μέρισμα διατέθηκαν κατά μέσον όρο 110,21 ευρώ ανά δικαιούχο. Η πλειονότητα των κύριων συντάξεων κυμαίνεται από 500 έως 1.000 ευρώ (827.145 ή 43,77%). Τέλος, τον Ιούλιο καταβλήθηκαν 29.123 νέες συντάξεις, με τη συνολική δαπάνη να ανέρχεται σε 15,5 εκατ. ευρώ και τη δαπάνη για τα αναδρομικά να ξεπερνάει τα 114,4 εκατ. ευρώ.