: Τελευταία προθεσμία για όσους επιθυμούν κάτω των 62 ετών. Συνολικά 1 εκατ. παλαιοί ασφαλισμένοι που έχουν τα πρώτα τους ένσημα πριν από το 1993 θα μπορέσουν να πάρουν πρόωρη σύνταξη.

: Ποιοί θα πάρουν πρόωρη σύνταξη

Το 2021 υπάρχουν αλλαγές στα όρια , αλλά επιτρέπεται για τους παλαιούς ασφαλισμένους να κατοχυρώσουν ή ακόμη καλύτερα να θεμελιώσουν δικαίωμα σε ηλικίες κάτω των 62 ετών. Οι αλλαγές που θα τρέξουν το 2021 δίνουν την ευκαιρία σε πολλούς ασφαλισμένους να πάρουν πλήρη σύνταξη πριν από τα 67 και μειωμένη πριν από τα 62 κατοχυρώνοντας μικρότερες ηλικίες, ακόμη και αν τις συμπληρώσουν μετά το 2022, όπως αναφέρει η εφημερίδα “Ελεύθερος Τύπος”.

Η βασική διαφορά είναι ότι όσοι δεν κατοχυρώσουν ευνοϊκότερα όρια το 2021 οδηγούνται υποχρεωτικά για σύνταξη με τις προϋποθέσεις που θα ισχύσουν από το 2022, που είναι:

-Πλήρης σύνταξη στα 62 με 40 χρόνια ασφάλισης.

-Πλήρης σύνταξη στα 67 με λιγότερα από 40 χρόνια ασφάλισης.

-Μειωμένη σύνταξη στα 62.

Διευκρινήσεις για τα αναδρομικά αναπληρωτών

 

πριν από τα 62

Από το ΙΚΑ, πρόωρη πριν από τα 62 παίρνουν, όπως αναφέρει ο “Ελεύθερος Τύπος”:

1.Οι μητέρες που ασφαλίστηκαν πριν από το 1993 και συμπλήρωσαν ως το 2010, 2011 και 2012 τις 5.500 ημέρες ασφάλισης με ανήλικο παιδί. Με αυτές τις προϋποθέσεις κατοχυρώνουν για τα αντίστοιχα έτη την πρόωρη έξοδο με τις ηλικίες των 50, 52 και 55 ετών και την πλήρη με τις ηλικίες των 55, 57 και 60. Όσες συμπληρώνουν τις ηλικίες αυτές μετά τις 19/8/2015 παίρνουν μειωμένη από 55 ως 62 ετών και πλήρη από 56,6 ετών ως 67 ετών, εκτός αν έχουν 40 έτη οπότε μπορούν να αποχωρήσουν με πλήρη στα 62.

2.Οι γυναίκες που συμπληρώνουν ως το 2012 τις 10.000 ημέρες ασφάλισης (33,3 έτη). Δικαιούνται πρόωρη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν συμπληρώσουν τα 55, 56 και 56,5. Το πέναλτι είναι κατεβαίνει στο 18% αντί 30%.

Όσες συμπληρώνουν τις παραπάνω ηλικίες από 19/8/2015 και μετά παίρνουν μειωμένη από 56,6 ετών ως 62 ετών. ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην τελευταία προ της συνταξιοδότησης 5ετία πρέπει να έχουν 100 ένσημα ανά έτος.

Για παράδειγμα:

-Ασφαλισμένη με 5.500 ένσημα το 2011 έχει κατοχυρώσει την ηλικία των 52 για μειωμένη και τα 57 για πλήρη. Αν έκλεισε τα 52 το 2016, θα πάρει σύνταξη με το νέο όριο ηλικίας που είναι 56,9 ετών, ενώ για πλήρη σύνταξη θα περιμένει πρώτα να γίνει 57 ετών (το 2021) και να βγει με όριο ηλικίας 65,9 ετών.

-Ασφαλισμένη με 10.000 ένσημα το 2012 έχει κατοχυρώσει την ηλικία των 56,6 για μειωμένη και τα 58,6 για πλήρη. Αν έκλεισε τα 56,6 το 2017, θα πάρει μειωμένη σύνταξη με το νέο όριο ηλικίας που είναι 60,5 ετών, ενώ για πλήρη σύνταξη θα βγει με το όριο που ισχύει το 2019 για την ηλικία των 58,6 ετών, που είναι 63 ετών και 10 μήνες