: Αρκετοί ασφαλισμένοι που έχουν υποβάλει αίτηση  λόγω αναπηρίας, δεν θα εισπράξουν την προκαταβολή μέχρι τις αρχές του Πάσχα.

Προχωρά η διαδικασία χορήγησης προκαταβολής

Όπως αναφέρει η Ημερησία, η διαδικασία για την έναρξη λειτουργίας του συστήματος χορήγησης προκαταβολής σύνταξης προχωρά.  Ήδη η πλατφόρμα που δημιουργήθηκε για τον σκοπό αυτό, άρχισε να δέχεται αιτήσεις-δηλώσεις ασφαλισμένων, που η αίτηση συνταξιοδότησής τους είναι σε εκκρεμότητα.  Αυτοί λοιπόν που θα δηλώσουν τα απαιτούμενα στοιχεία στην πλατφόρμα, θα αναμένουν την χορήγηση της προκαταβολής, η οποία θα αφορά όλους τους μήνες που η αίτησή τους είναι σε εκκρεμότητα, μέχρι το  Πάσχα, σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις.

Από τον και το Υπουργείο Εργασίας έχει τεθεί προθεσμία (31-3-2021) για την υποβολή της αίτησης και των λοιπών στοιχείων στην πλατφόρμα. Προφανώς η προθεσμία αυτή αφορά και σχετίζεται με το πότε θα καταβληθεί η προκαταβολή, δηλαδή όσοι υποβάλουν μέχρι 31-3-2021 θα λάβουν την προκαταβολή προ εορτών Πάσχα. Καμία άλλη έννοια δεν μπορεί να έχει η τιθέμενη προθεσμία και κυρίως δεν μπορεί η απώλειά της να οδηγεί σε απώλεια δικαιώματος λήψης προκαταβολής

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι συντάξεις αναπηρίας, που για να δικαιωθεί κάποιος προκαταβολής σύνταξης, θα πρέπει να έχει και να δηλώσει γνωμάτευση ΚΕΠΑ, η οποία είναι γνωστό, ότι, σε κάποιες περιπτώσεις καθυστερεί. Είναι βέβαιο ότι πολλοί που έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, δεν θα έχουν μέχρι 31-3-2021 στην κατοχή τους γνωμάτευση ΚΕΠΑ.

Προφανώς αυτό δεν θα τους στερεί, όταν αποκτήσουν και την απαιτούμενη γνωμάτευση, το δικαίωμα λήψης προκαταβολής σύνταξης. Άλλο βεβαίως το ότι αυτοί ενδεχομένως δεν θα εισπράξουν την προκαταβολή μέχρι τις αρχές του Πάσχα.

Όσοι υποβάλλουν αίτηση από τώρα και στο μέλλον, δεν θα χρειάζεται να υποβάλλουν σχετικό αίτημα στην πλατφόρμα, δεδομένου ότι η «φόρμα» της αίτησης συνταξιοδότησης θα περιλαμβάνει ειδικό πεδίο για την προκαταβολή σύνταξης, το οποίο θα καλούνται να συμπληρώνουν. Πρέπει να επισημάνουμε ότι στα αναδρομικά που θα καταβληθούν στους δικαιούχους δεν θα επιβληθεί κράτηση ασθένειας.

Στις ακολουθούσες όμως μηνιαίες καταβολές της προκαταβολής θα γίνεται κράτηση ασθένειας. Επίσης, να διευκρινίσουμε ότι δικαιούχοι προκαταβολής θα είναι και όσοι έχουν υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης και συνεχίζουν είτε την παροχή εργασίας είτε την άσκηση της δραστηριότητος. Δεν θα δικαιούνται όμως προκαταβολής όσοι από οποιαδήποτε άλλη αιτία λαμβάνουν σύνταξη οριστική ή προσωρινή.

Επίσης δεν θα δικαιούνται προκαταβολής σύνταξης όσοι οφείλουν ποσό που υπερβαίνει το νομοθετημένο όριο (20.000 ευρώ για ΟΑΕΕ, 15.000 ευρώ για τ. ΕΤΑΑ κ.λπ.) κάτω από το οποίο μπορεί να χωρήσει συμψηφισμός με τις συντάξεις που πρόκειται να αποδοθούν καθώς και σε όσους θα συνυπολογίζοντας και χρόνους ασφάλισης άλλων χωρών. Στην τελευταία περίπτωση, άποψή μου είναι ότι έπρεπε να παίρνουν προκαταβολή, όσοι εξ αυτών έχουν χρόνο ασφάλισης στην Ελλάδα τουλάχιστον για 15 έτη (αυτοτελές δικαίωμα).

Εν αναμονή λοιπόν της υλοποίησης της καταβολής της προκαταβολής, η οποία όμως επ’ ουδενί δεν πρέπει να προκαλέσει περαιτέρω καθυστερήσεις στην πραγμάτωση του βασικού στόχου που είναι η έκδοση της οριστικής σύνταξης.

 

 

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ