, για μητέρες με ασφάλιση στο ΙΚΑ μέχρι το 1993. Δείτε πως διαμορφώνονται μετά τις επικείμενες αλλαγές.

Σύμφωνα με το workenter, αφορά τρεις κατηγορίες ασφαλισμένων, ανάλογα με τον αριθμό ανήλικων τέκνων και το χρονικό διάστημα που συμπλήρωσαν τα απαραίτητα ένσημα.

Συντάξεις: Πως διαμορφώνονται πλέον τα ηλικιακά όρια – Ποιες κατηγορίες ασφαλισμένων επηρεάζονται

Δείτε αναλυτικά όσα πρέπει να ξέρετε, για τα όρια συνταξιοδότησης, μητέρων:

1.Ασφαλισμένες που συμπλήρωσαν το 55ο έτος από 19/8/2015 ως 2016 με 5.500 ημέρες ασφάλισης ως το 2010 με ανήλικο τέκνο ,αποχωρούν οποτεδήποτε (και εντός του 2023). Οσες συμπλήρωσαν το 55ο έτος το 2017 με 5.500 ημέρες ασφάλισης ως το 2010 με ανήλικο τέκνο βγαίνουν με πλήρη σύνταξη με το νέο όριο ηλικίας που είναι 59,5 ετών. Οσες. έγιναν 55 το 2018 με 5.500 ημέρες ασφάλισης ως το 2010 με ανήλικο τέκνο αποχωρούν με το όριο ηλικίας των 61 ετών που το συμπληρώνουν το 2024.

Προσοχή: Σε όλες τις περιπτώσεις (με ηλικία 55 ως το 2018) οι γυναίκες με ανήλικο και 5.500 ένσημα ως το 2010 βγαίνουν οποτεδήποτε με μειωμένη σύνταξη.

2.Ασφαλισμένες πριν το 1993 που είχαν 5.500 ημέρες ασφάλισης με ανήλικο τέκνο το 2011 αντί για το 2010 αποχωρούν για σύνταξη με το νέο όριο ηλικίας που ισχύει αφού συμπληρώσουν το 57ο έτος. Οσες έκλεισαν τα 57 πριν το 2018 βγαίνουν οποτεδήποτε (και εντός του 2023). Οσες συμπλήρωσαν το 57ο έτος το 2018 πιάνουν φέτος το νέο όριο ηλικίας που είναι το 62ο έτος. Οσες συμπλήρωσαν τα 57 το 2019 έχουν όριο ηλικίας 63 έτη και 3 μήνες που σημαίνει ότι θα μπορούν να αποχωρήσουν με πλήρη σύνταξη από το 2025.

Προσοχή: Και για αυτή την κατηγορία μητέρων (με ηλικία 57 ετών ως και το 2019) ισχύει οποτεδήποτε η έξοδος με μειωμένη σύνταξη καθώς έχουν συμπληρώσει τα όρια ηλικίας για μειωμένη σύνταξη.

3.Ασφαλισμένες με 5.500 ημέρες ασφάλισης και ανήλικο τέκνο το 2012 αντί για το 2010, ή το 2010 αποχωρούν με πλήρη σύνταξη με το όριο ηλικίας που θα ισχύει όταν κλείσουν τα 60. Οι περισσότερες βγαίνουν στα 67 και συμφέρει η μειωμένη σύνταξη με όριο ηλικίας που καθορίζεται μετά την ηλικία των 55 ετών. Μια ασφαλισμένη για παράδειγμα που έκλεισε τα 55 της το 2017 μπορεί να πάρει άμεσα μειωμένη σύνταξη καθώς συμπλήρωσε το νέο όριο ηλικίας που είναι 59 ετών και 5 μήνες.