Ειδικότερα, η πόρτα για πριν από τα 62 έτη κλείνει το 2023, με κάποιους να χρειάζεται στη συνέχεια αναμονή έως και 7 χρόνια για τη σύνταξη.

Πιο αναλυτικά, οι δημόσιοι υπάλληλοι, που θέλουν να συνταξιοδοτηθούν με μειωμένη σύνταξη από 55 – 58 ετών έχουν περιθώριο σχεδόν ένα μήνα, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Πρόκειται για χιλιάδες περιπτώσεις εργαζομένων, οι οποίοι είχαν καταφέρει να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα την περίοδο 2010 2012, κάτι που σημαίνει ότι κατά κανόνα είχαν συμπληρώσει 25 έτη προϋπηρεσίας, το λιγότερο.

Επειδή όμως δεν είχαν συμπληρώσει το ηλικιακό όριο, δεν μπορούσαν να αποχωρήσουν νωρίτερα από την υπηρεσία τους. Αυτό το «παράθυρο» της μνημονιακής νομοθεσίας κλείνει με τον πρόσφατο ασφαλιστικό νόμο (ν.4997/22 άρθρο 20).

Η σχετική διάταξη ψηφίστηκε με τον πρόσφατο ασφαλιστικό νόμο και η εφαρμογή της οδηγεί σε έμμεση αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης από 4 έως και 7 έτη, εφόσον οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν έχουν συμπληρώσει μέχρι 31/12/2022 το προβλεπόμενο ηλικιακό όριο για τη λήψη μειωμένης σύνταξης, όπως αυτό ίσχυε μέχρι 18/8/2015. Στην περίπτωση αυτή, μειωμένη σύνταξη θα μπορέσουν να λάβουν με την συμπλήρωση των 62 και πλήρη στα 67 έτη.

Ειδικότερα, το καθεστώς που ίσχυσε και κατά την διάρκεια της σταδιακής αύξησης των γενικών ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης από το 2015 όριζε τα εξής:

• Γυναίκες στο Δημόσιο µε 25ετία έως 31/12/2010, έφευγαν με μειωμένη στα 55

• Άνδρες και γυναίκες στο Δημόσιο µε 25ετία έως 31/12/2011 έφευγαν με μειωμένη στα 56

• Άνδρες και γυναίκες στο Δημόσιο µε 25ετία έως 31/12/2012 έφευγαν με μειωμένη στα 58

Παραδείγματα

Υπάλληλος νοσοκομείου που γεννήθηκε το 1965 και έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα (συμπλήρωση 25ετίας) το 2011 είχε τη δυνατότητα να λάβει μειωμένη σύνταξη στην ηλικία των 56 ετών. Καθώς, μέχρι 31/12/2022 έχει συμπληρώσει την ηλικία των 56 ετών, δικαιούται τη λήψη μειωμένης σύνταξης οποτεδήποτε επιθυμεί.

Δημόσιος υπάλληλος που έχει γεννηθεί το 1967 και έχει συμπληρώσει τα 25 έτη συντάξιμης υπηρεσίας μέχρι 31/12/2011 δικαιούται τη λήψη μειωμένης σύνταξης με τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας του, αφού το 2022 θα είναι ηλικίας 55 ετών (δεν θα έχει δηλαδή συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλικία των 58 ετών).

Εκπαιδευτικός που γεννήθηκε το 1964 και έχει συμπληρώσει 25ετία το 2012 είχε τη δυνατότητα λήψης μειωμένης σύνταξης στα 58 τα οποία «κλείνει» έως τις 31/12/2022 και μπορεί να συνταξιοδοτηθεί όποτε το επιθυμεί.