: Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από τον ΠΑΣΑΔ αναφορικά με την δεύτερη φάση , έτρεξε το σύστημα για την .

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΑΔ:

ΠΑΣΑΔ 24/9/21 : Ενημέρωση για β’ φάση

Το σύστημα έτρεξε μόνο για την ειδική αγωγή.
Για τη γενική εκτιμάται πως μάλλον δε θα τρέξει σήμερα αλλά τη Δευτέρα.
Τόσο τα αποτελέσματα της γενικής όσο και της ειδικής φαίνεται πως, εκτός απροόπτου, θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με τους αιρετούς Γ. Μπουλμέτη και Β. Βούγια, όπως φαίνεται έως τώρα δεν προλαβαίνουν να πραγματοποιηθούν προσλήψεις ΕΕΠ στα πλαίσια της Β Φάσης των Προγραμμάτων: Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς ΠΕ23 Ψυχολόγων για Ψυχοκοινωνική και συναισθηματική στήριξη μαθητών ΕΠΑΛ.

Αναφορικά με την κάλυψη των κενών ΕΕΠ-ΕΒΠ και σύμφωνα με τον σχεδιασμό του ΥΠΑΙΘ

Για τα κενά στις ΣΜΕΑΕ: Οι εναπομείνασες πιστώσεις είναι περιορισμένες και εξ αυτού του λόγου το Υπουργείο Παιδείας ζητά έλεγχο στα κενά που δηλώνουν οι Δ/νσεις Εκπ/σης και επισήμανση αυτών που κρίνονται ως εξαιρετικά επείγοντα ή ανελαστικά.

Για τα κενά στην εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη: Τα κενά που θα δηλωθούν θα πρέπει να αφορούν σε εγκρίσεις και θα πρέπει να εξετάζεται η ομαδοποίηση αυτών κατά τη φάση καταχώρισης των κενών στο ΟΠΣΥΔ προκειμένου για την περαιτέρω επεξεργασία από τις υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ.

Για τα κενά στα ΣΔΕΥ-ΚΕΔΑΣΥ: Σύμφωνα με το ΥΠΑΙΘ στην α΄ φάση δόθηκε το 100% των διαθέσιμων πιστώσεων για πρόσληψη αναπληρωτών, εκ των οποίων δεν βρέθηκαν 51 ΠΕ30. Τα κενά που θα δηλωθούν, Ψυχολόγων (ΠΕ23) και Κοινωνικών Λειτουργών (ΠΕ30) θα πρέπει να αφορούν σε μη αναλήψεις ή παραιτήσεις.

Σημειώνεται από το ΥΠΑΙΘ επίσης ότι τα κενά για τα οποία δεν βρέθηκαν υποψήφιοι θα δοθούν στην πρώτη ειδική πρόσκληση που θα διενεργηθεί.

Πρέπει να εκδοθεί από το ΥΠΑΙΘ Εγκύκλιος, η οποία θα διευκρινίζει θέματα αναφορικά με του εκπαιδευτικούς-ΕΕΠ-ΕΒΠ, οι οποίοι ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου, σύμφωνα με την υπ. αρίθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/180/οικ. 17530/13-9-2021 60η Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.