: Ενημέρωση έκανε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αναπληρωτών Δασκάλων σχετικά με την Β φάση των προσλήψεων.

H ενημέρωση

ΠΑΣΑΔ 24/9/21 : Ενημέρωση για προσλήψεων

Το σύστημα έτρεξε ή θα τρέξει. Ο αριθμός που εκτιμούμε είναι περίπου 2588 ΠΕ70 για γενική και ειδική.

Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, τα ονόματα θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα 27/9.

Αναφορικά με την κάλυψη των κενών ΕΕΠ-ΕΒΠ και σύμφωνα με τον σχεδιασμό του ΥΠΑΙΘ

Για τα κενά στις ΣΜΕΑΕ: Οι εναπομείνασες πιστώσεις είναι περιορισμένες και εξ αυτού του λόγου το Υπουργείο Παιδείας ζητά έλεγχο στα κενά που δηλώνουν οι Δ/νσεις Εκπ/σης και επισήμανση αυτών που κρίνονται ως εξαιρετικά επείγοντα ή ανελαστικά.

Για τα κενά στην εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη: Τα κενά που θα δηλωθούν θα πρέπει να αφορούν σε εγκρίσεις και θα πρέπει να εξετάζεται η ομαδοποίηση αυτών κατά τη φάση καταχώρισης των κενών στο ΟΠΣΥΔ προκειμένου για την περαιτέρω επεξεργασία από τις υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ.

Για τα κενά στα ΣΔΕΥ-ΚΕΔΑΣΥ: Σύμφωνα με το ΥΠΑΙΘ στην α΄ φάση δόθηκε το 100% των διαθέσιμων πιστώσεων για πρόσληψη αναπληρωτών, εκ των οποίων δεν βρέθηκαν 51 ΠΕ30. Τα κενά που θα δηλωθούν, Ψυχολόγων (ΠΕ23) και Κοινωνικών Λειτουργών (ΠΕ30) θα πρέπει να αφορούν σε μη αναλήψεις ή παραιτήσεις.

Σημειώνεται από το ΥΠΑΙΘ επίσης ότι τα κενά για τα οποία δεν βρέθηκαν υποψήφιοι θα δοθούν στην πρώτη ειδική πρόσκληση που θα διενεργηθεί.

Πρέπει να εκδοθεί από το ΥΠΑΙΘ Εγκύκλιος, η οποία θα διευκρινίζει θέματα αναφορικά με του εκπαιδευτικούς-ΕΕΠ-ΕΒΠ, οι οποίοι ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου, σύμφωνα με την υπ. αρίθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/180/οικ. 17530/13-9-2021 60η Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.