: Γρήγορες θα είναι οι διαδικασίες της προκαταβολής σύνταξης  για όσους θα καταθέσουν συνταξιοδότησης στον e – ΕΦΚΑ. Δείτε στο ipaidia.gr ποιά τα ποσά.

Ποιά η προκαταβολή

Η προκαταβολήθα κυμαίνεται ανάλογα το «προφίλ» του ασφαλισμένου και θα χορηγείται στους ασφαλισμένους του e – ΕΦΚΑ που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, έναντι της σύνταξης που δικαιούνται. Η προκαταβολή σύνταξης είναι ακατάσχετη και συμψηφίζεται με τα ποσά σύνταξης που θα χορηγηθούν με την προσωρινή και οριστική απόφαση συνταξιοδότησης.

Η προκαταβολή θα δίνεται είτε βάσει των στοιχείων που τηρούνται στον , είτε με υπεύθυνη δήλωση.

Το ποσό της εκάστοτε προκαταβολής σύνταξης θα υπολογίζεται από τον επόμενο μήνα της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης έως την έκδοση ή, για τις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει αυτή, έως την έκδοση της οριστικής.

Η ρύθμιση θα εφαρμοστεί στις αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την έναρξη ισχύος της (έκδοση του ΦΕΚ), αλλά και σε όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί προσωρινή απόφαση συνταξιοδότησης.

Σύμφωνα με πηγές του άμεσα δικαιούχοι της προκαταβολής θα είναι περίπου 100.000 ασφαλισμένοι.

Για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος, το ποσό που θα δοθεί ως προκαταβολή θα διαμορφωθεί ως εξής:

  • Στα 384 ευρώ για κατ’ ελάχιστον 15 έτη ασφάλισης (ή 4.500 ημέρες εργασίας) και ηλικία 67 ετών και άνω.
  • Στα 384 ευρώ για κατ’ ελάχιστον 20 έτη ασφάλισης (ή 6.000 ημέρες εργασίας) και ηλικία 62 έως 67 ετών.
  • Στα 360 ευρώ για κατ’ ελάχιστον 15 έτη ασφάλισης (ή 4.500 ημέρες εργασίας) και ηλικία 62 έως 67 ετών.
  • Στα 360 ευρώ αν ο αιτών έχει δικαίωμα συνταξιοδότησης και είναι κάτω των 62 ετών.

Χορήγηση προκαταβολής 384 ευρώ προβλέπεται για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου του ασφαλισμένου, ενώ και στους αιτούντες συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας χορηγείται ως προκαταβολή σύνταξης το ποσό των 384 ευρώ.

Σε περίπτωση έκδοσης απορριπτικής απόφασης συνταξιοδότησης, τυχόν ποσά από προκαταβολές που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως στους ασφαλισμένους αναζητούνται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Ακόμη θα μπορούν να παρακρατούνται από τα ποσά που θα τους καταβληθούν στο μέλλον από τον , εφόσον καταστούν δικαιούχοι συνταξιοδοτικών παροχών.