για το πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για 3.900 άνεργους νέους, ηλικίας έως 29 ετών, .

Αξίζει να σημειώσουμε ότι το πρόγραμμα επαγγελματικής εμπειρίας στην ψηφιακή οικονομία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για 3.900 ανέργους έως 29 ετών, αφορά την κατάρτιση άνεργων νέων στην ψηφιακή οικονομία μέσω απόκτησης εργασιακής εμπειρίας.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Τετάρτη 24 Μαΐου 2023 στις 23:59.

Η επαγγελματική εμπειρία θα διαρκεί 30 ώρες εβδομαδιαία (6 ώρες την ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα) για 6 μήνες και η ΔΥΠΑ θα καταβάλλει 594 ευρώ μηνιαία καθαρή αποζημίωση (27 ευρώ ημερησίως για 22 ημέρες εργασιακής εμπειρίας) απευθείας στους συμμετέχοντες.

ΔΥΠΑ: Πώς θα πάρετε το επίδομα 594 ευρώ

Η δράση απευθύνεται σε εγγεγραμμένους ανέργους ηλικίας έως 29 ετών στη ΔΥΠΑ που θα λάβουν επίδομα 594 ευρώ και που έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα κατάρτισης στον τομέα της ψηφιακής οικονομίας τουλάχιστον 50 ωρών.

Το πρόγραμμα, του οποίου ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 14.935.120€, συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με χρηματοδότηση από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ).

Για τη Δημόσια Πρόσκληση και για περισσότερες πληροφορίες για το επίδομα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τη διεύθυνση