Μέχρι την τελευταία ημέρα Ιουνίου παρατείνεται το πάγωμα των για την. Συγκεκριμένα αναστέλλονται έως τις 30 Ιουνίου οι πλειστηριασμοί από Τράπεζες, εταιρείες παροχής πιστώσεων για απαιτήσεις που δεν υπερβαίνουν το ποσό των 200.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το Open TV, οι τράπεζες αντιδρούν στην αναστολή πλειστηριασμών γιατί επιμένουν πως θα αυξηθούν τα κόκκινα δάνεια. Σημειώνουν μάλιστα πως ήδη εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού τα κόκκινα δάνεια έχουν αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό.

Συγκεκριμένα, έχουν ρύθμιση ή εξυπηρετούνται κανονικά δάνεια ύψους 33 δισ. ευρώ, ενώ υπολογίζεται ότι τα «κόκκινα δάνεια» της πανδημίας φτάνουν τα 10 δισ. ευρώ. Από την πλευρά τους οι τράπεζες σημειώνουν ότι το 27% των «κόκκινων» δανείων είναι «αβέβαιης είσπραξης». Παράλληλα, σημειώνεται ότι από 1η Ιουνίου του 2021 εφαρμόζεται ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας για φυσικά πρόστιμα. Εκτιμάται ότι με τον νέο Πτωχευτικό, θα αυξηθούν οι αιτήσεις για πτώχευση νομικών αλλά και φυσικών προσώπων.