. Διαφάνεια στις σχέσεις των δανειοληπτών με τις , διεύρυνση της «ασπίδας» για τους ευάλωτους οφειλέτες, και βελτιώσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό φιλοδοξεί να φέρει υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με το προωθούμενο νομοσχέδιο με τίτλο «Δάνεια: Διαφάνεια, Ανταγωνισμός, Προστασία των Ευάλωτων».

Μετά τις αρρυθμίες, και ειδικά στο κομμάτι της ενημέρωσης των οφειλετών, το νομοσχέδιο αφορά στην αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων των funds καθώς μέσω πλατφόρμας θα ενημερώνουν τον επόπτη σε πραγματικό χρόνο.

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, οι servicers θα υποχρεούνται να τηρούν και να παρέχουν προσωποποιημένη ενημέρωση προς τους οφειλέτες για το σύνολο της οφειλής τους, τις οφειλόμενες δόσεις, το επιτόκιο και άλλες συναφείς πληροφορίες, που σήμερα δεν δίνουν.

Θα προβλέπονται ποινές όταν δεν παρέχουν σαφή και έγκαιρη ενημέρωση στους πολίτες. Η διαχείριση των κόκκινων δανείων θα γίνεται με αυστηρότερους κανόνες για την προστασία των οφειλετών.

Ορίζεται εκτενής πληροφόρηση για την οφειλή του δανειολήπτη, γεγονός που σημαίνει τη δημιουργία βάσης δεδομένων από τους servicers. Οι εταιρείες διαχείρισης θα πρέπει να υποβάλλουν στον επόπτη, που θα οριστεί, τα αναλυτικά στοιχεία για την εξυπηρέτηση των δανειοληπτών, τα παράπονα και τις ρυθμίσεις.

Οι νέες υποχρεώσεις των servicers προς τους οφειλέτες
•Προσωποποιημένη και αναλυτική ενημέρωση (ύψος οφειλής, δόσεις, επιτόκιο)

•Απαγόρευση: παρενόχλησης, καταναγκασμού ή αθέμιτης επιρροής

•Ποινές: πρόστιμα έως 500.000€, μέχρι και ανάκληση της άδειας λειτουργίας

Παράδειγμα: Το όφελος από τις βελτιώσεις του εξωδικαστικού

Οφειλή: 100.000€
Αξία ακινήτου: 100.000€
Σήμερα: πληρώνει 70.440€ (κούρεμα 29,6%)
Με τη νέα ρύθμιση: 65.000€ (επιπλέον κούρεμα 8%)
Παροχή δάνειων από μη τραπεζικούς οργανισμούς
Από Εταιρείες Παροχής Πιστώσεων
Στεγαστικά & επιχειρηματικά δάνεια
Στόχος: Ενίσχυση του ανταγωνισμού – Προσφορά περισσότερων επιλογών