: Το δημοσίευσε εγκύκλιο όπου ρυθμίζει θέματα που αφορούν τη διεξαγωγή των .

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα πάντα με την εγκύκλιο, όλοι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις έχουν ήδη υποβάλει Αίτηση – Δήλωση (σε διαφορετικά διαστήματα οι μαθητές και οι απόφοιτοι), με την οποία δήλωσαν όλα τα στοιχεία που αφορούν στη συμμετοχή τους στις εν λόγω εξετάσεις, με τις 2 σχετικές εγκυκλίους τη Φ251/160563/Α5/23-11-2020 για τους μαθητές και τη Φ251/ 26655 /Α5/5-3-2021 για τους αποφοίτους.

Πανελλήνιες 2021: Πότε ξεκινούν οι δηλώσεις συμμετοχής - Όλες οι αλλαγές που θα ισχύσουν φέτος

Με τις 2 ανωτέρω εγκυκλίους, είχαν καθοριστεί οι διαδικασίες και οι δικαιούχοι συμμετοχής στις των ΓΕΛ και μετά την υποβολή των Αιτήσεων-Δηλώσεων των υποψηφίων δημιουργήθηκε το αρχείο των υποψηφίων των φετινών .

Οι υποψήφιοι στις προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή σε και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πρέπει ή να είναι ήδη κάτοχοι απολυτηρίου (απόφοιτοι) ή να αποκτήσουν το απολυτήριο τον Ιούνιο του 2021 (μαθητές-τελειόφοιτοι).

Αλλιώς η συμμετοχή τους στις θεωρείται άκυρη και αποκλείονται από τις διαδικασίες επιλογής ( δελτίο κτλ.).

Ακολούθως στην Εγκύκλιο παρατίθενται οι ενότητες:

Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Β. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Δ. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ Ε. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΗΡΙΑ ΣΤ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Ζ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Η. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Θ. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΓΡΑΠΤΩΝ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

Αναλυτικά η εγκύκλιος