Άμεσα θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις του , συνολικού προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, από τον Απρίλιο, που θα βρίσκεται στον αέρα η πλατφόρμα, τα ενδιαφερόμενα νοικοκυριά που θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους θα λάβουν επιδότηση έως και 75%, ενώ έως και 60% οι αγρότες.

Η συνολική επιδότηση του συστήματος φωτοβολταϊκού με μπαταρία μπορεί να φτάσει έως και 16 χιλ. ευρώ για νοικοκυριά και 10 χιλ. ευρώ για αγρότες. Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος, ειδική μέριμνα λαμβάνεται για τα ευάλωτα νοικοκυριά με τη διάθεση 35 εκατ. ευρώ αποκλειστικά για αυτά, ενώ προβλέπεται ειδικό bonus 10% για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), μονογονεϊκές και πολύτεκνες οικογένειες.

Ειδικότερα, δικαιούχοι του προγράμματος είναι νοικοκυριά και αγρότες που θα μπορούν να εγκαταστήσουν το δικό τους μικρό φωτοβολταϊκό, σε συνδυασμό με σύστημα αποθήκευσης (μπαταρία). Οι δικαιούχοι του προγράμματος θα μπορέσουν να δουν εξοικονόμηση στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος που αγγίζει τις 3 χιλ. ευρώ ετησίως.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται γρήγορα, χωρίς ταλαιπωρία και περίπλοκη γραφειοκρατία, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΔΕΔΔΗΕ και χρήσης των κωδικών TAXISnet.

Βασική προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης είναι ο αιτών να έχει συνάψει ήδη σύμβαση σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ, αλλά να μην έχει συνδεθεί ο φωτοβολταϊκός σταθμός.

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση, για μία και μόνο κατοικία -κύρια ή δευτερεύουσα-, η οποία διαθέτει ενεργή οικιακή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Οι αγρότες μπορούν να υποβάλουν μία αίτηση για την κατοικία τους και μία μόνο αίτηση που αφορά στην παροχή ρεύματος αγροτικής χρήσης.

Ο φωτοβολταϊκός σταθμός μπορεί να τοποθετηθεί στη στέγη ή το δώμα κτιρίου (στα οποία συμπεριλαμβάνονται και στέγαστρα, βεράντες, προσόψεις, σκίαστρα και πέργκολες), σε βοηθητικούς χώρους του κτιρίου ή της αγροτικής έκτασης (π.χ. αποθήκες και χώροι στάθμευσης) ή στο έδαφος.

Στόχος του προγράμματος είναι η έως και πλήρης κάλυψη του κόστους της μπαταρίας και των δαπανών ανάπτυξης και εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού. Για τις δύο πρώτες κατηγορίες, η επιδότηση της μπαταρίας είναι 100%, ενώ για την τρίτη και τέταρτη κατηγορία είναι 90%.

Τα νοικοκυριά θα πρέπει υποχρεωτικά να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκό σταθμό με μπαταρία, ενώ στους αγρότες δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουν την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού με ή χωρίς μπαταρία.

Η μέγιστη εγκατεστημένη ισχύς του φωτοβολταϊκού σταθμού προς επιδότηση ορίζεται στα 10,8 kW. Αντίστοιχα, ως προς την μπαταρία, η μέγιστη επιδότηση ορίζεται στις 10,8 kWh.

Η μπαταρία θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αποδώσει για τουλάχιστον μία ώρα την ισχύ του σταθμού ΑΠΕ.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα (νοικοκυριά) και αγρότες (επαγγελματίες αγρότες ή αγρότες ειδικού καθεστώτος) που έχουν ήδη συνάψει σχετική σύμβαση σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ.

Προϋπόθεση και όρος για την ένταξη του φωτοβολταϊκού συστήματος και του συστήματος αποθήκευσης (εφόσον υφίσταται) στο πρόγραμμα είναι η μη ύπαρξη δημόσιας ενίσχυσης από οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα χρηματοδότησης.

Για τις κατηγορίες Α, Β και Γ, ο φωτοβολταϊκός σταθμός απαραίτητα θα πρέπει να συνδυάζεται με σύστημα αποθήκευσης, ενώ οι ωφελούμενοι της κατηγορίας Δ (αγρότες) μπορούν να επιλέξουν αν ο φωτοβολταϊκός σταθμός θα συνδυάζεται με σύστημα αποθήκευσης ή όχι.

Φωτοβολταϊκά: Προϋποθέσεις υποβολής αίτησης

Αίτηση υποβάλλεται από το φυσικό πρόσωπο (νοικοκυριά) ή τον αγρότη που αποτυπώνεται ως αντισυμβαλλόμενος του ΔΕΔΔΗΕ στη σύμβαση σύνδεσης, η οποία έχει ήδη συναφθεί με τον ΔΕΔΔΗΕ για την ανάπτυξη του εν λόγω φωτοβολταϊκού σταθμού και του συστήματος αποθήκευσης. Για να υποβάλει αίτηση ένας ωφελούμενος θα πρέπει να:

* διαθέτει υποχρεωτικά Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, καθώς και έγκυρους κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, μέσω των οποίων γίνεται η ταυτοποίησή του.

* Στην περίπτωση των φυσικών προσώπων (νοικοκυριά), πλην της κατηγορίας Α, να έχουν υποβάλει κατά το φορολογικό έτος 2021 δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1), είτε ως ΥΠΟΧΡΕΟΣ ατομικής ή κοινής δήλωσης είτε εμμέσως ως «ΣΥΖΥΓΟΣ/ΜΣΣ» σε περίπτωση κοινής δήλωσης. Η σχετική δήλωση θα πρέπει να έχει εκκαθαριστεί.

* Στη περίπτωση των αγροτών, να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες του παρόντος προγράμματος είναι οι εξής:

* Προμήθεια και εγκατάσταση φ/β πλαισίων, αντιστροφέα, καθώς και παρελκόμενων υλικών (πίνακες, καλώδια κ.λπ.).

* Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος βάσεων.

* Προμήθεια και εγκατάσταση μετρητή φ/β.

* Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης καθώς και παρελκόμενων υλικών (πίνακες, καλώδια κ.λπ.).

* Αμοιβή για μελέτη – διαστασιολόγηση του συστήματος (φωτοβολταϊκού και μπαταρία) και εργασίες εγκατάστασης αυτού.

Ο δρόμος για μειωμένους λογαριασμούς ρεύματος

«Με το νέο πρόγραμμα “Φωτοβολταϊκά στη Στέγη”, χιλιάδες νοικοκυριά και αγρότες θα μπορούν να γίνουν ενεργειακά αυτόνομοι, παράγοντας και αποθηκεύοντας τη δική τους πράσινη ενέργεια. Με αυτόν τον τρόπο, θα μειώσουν τους λογαριασμούς ρεύματος και θα περιορίσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Ειδικότερα, με την επιδότηση για τους αγρότες στηρίζουμε στην πράξη την ελληνική περιφέρεια, την ανταγωνιστικότητα του πρωτογενούς τομέα, ώστε οι αγρότες μας να παραμείνουν στις καλλιέργειες και στα χωράφια τους με όρους ανάπτυξης. Για την κυβέρνηση, η ενεργειακή δημοκρατία δεν είναι μία αφηρημένη έννοια. Είναι μία ανάγκη που ικανοποιείται, διασφαλίζοντας την κοινωνικά δίκαιη πρόσβαση των πολιτών στην πράσινη μετάβαση. Εγγυόμαστε την προσιτή, ασφαλή και βιώσιμη ενέργεια για όλους τους πολίτες», σημείωσε ο υπουργός ΠΕΝ, Κώστας Σκρέκας.
Φωτοβολταϊκά: Εξαιρέσεις του προγράμματος

* Δεν είναι επιλέξιμοι ωφελούμενοι οι οποίοι είχαν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος κατά το έτος αναφοράς (2021) ως κάτοικοι εξωτερικού.

* Δεν είναι επιλέξιμοι ωφελούμενοι οι οποίοι κατά το έτος αναφοράς (2021) υπέβαλαν κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος (συγκεκριμένα ως υπόχρεος και σύζυγος/ΜΣΣ), εφόσον το έτερο μέλος ή εξαρτώμενο τέκνο της δήλωσης ήταν κατά το ως άνω έτος αναφοράς (2021) κάτοικος εξωτερικού.

* Εξαρτώμενα μέλη που δεν υποβάλλουν αυτοτελώς δήλωση (δηλ. δεν είναι υπόχρεοι σε δική τους ατομική δήλωση) δεν δύναται να υποβάλουν αίτηση για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

Επιλέξιμοι ωφελούμενοι στην κατηγορία Α (ευάλωτα νοικοκυριά) είναι οι δικαιούχοι κοινωνικού οικιακού τιμολογίου, κατά την υποβολή της αίτησης, σύμφωνα με το Μητρώο Ευάλωτων Πελατών που τηρεί ο ΔΕΔΔΗΕ.

* Επιλέξιμοι ωφελούμενοι στην κατηγορία Δ (αγρότες) είναι αποκλειστικά οι επαγγελματίες αγρότες και οι αγρότες ειδικού καθεστώτος.

Η προδημοσίευση θα παραμείνει αναρτημένη έως και την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023.

Φωτοβολταϊκά: Ποσοστά επιδότησης φωτοβολταϊκού σταθμού

 

Κατηγορία

 

Ωφελούμενοι

Ποσοστό επιχορήγησης ΦΒ σταθμού (€/kWh) Ποσοστό επιχορήγησης μπαταρίας (€/kWh)
Ισχύς ≤5kWp 5kWp ισχύς ≤10,8kWp Χωρητικότητας ≤5kWp 5kWh χωρητικότητας ≤10,8kWh
Α Οικιακές εγκαταστάσεις (ευάλωτα νοικοκυριά) 65% 60% 100% 100%
Β Οικιακές εγκαταστάσεις (ατομικό εισόδημα <=20.000€ ή οικογενειακό εισόδημα <=40.000) 35% 25% 100% 100%
Γ Οικιακές εγκαταστάσεις (ατομικό εισόδημα >20.000€ ή οικογενειακό εισόδημα >40.000) 30% 20% 90% 90%
Δ Αγρότες 40% 40% 90% 90%

Ανώτατα ποσά επιδότησης

 

Κατηγορία

 

Ωφελούμενοι

Ποσοστό επιχορήγησης ΦΒ σταθμού (€/kWh) Ανώτατο ποσό επιχορήγησης μπαταρίας (€/kWh)
Ισχύς ≤5kWp 5kWp ισχύς ≤10,8kWp Χωρητικότητας ≤5kWp 5kWh χωρητικότητας ≤10,8kWh
Α Οικιακές εγκαταστάσεις (ευάλωτα νοικοκυριά) 1.200€/kWp 830€/kWp 890€/kWp 820€/kWp
Β Οικιακές εγκαταστάσεις (ατομικό εισόδημα <=20.000€ ή οικογενειακό εισόδημα <=40.000) 650€/kWp 350€/kWp 890€/kWp 820€/kWp
Γ Οικιακές εγκαταστάσεις (ατομικό εισόδημα >20.000€ ή οικογενειακό εισόδημα >40.000) 560€/kWp 280€/kWp 800€/kWp 750€/kWp
Δ Αγρότες 450€/kWp 450€/kWp 600€/kWp 600€/kWp

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ