Στην σύγχρονη εποχή των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων η αποκέντρωση και στην απονομή επαγγελματικών δικαιωμάτων είναι υποχρεωτική .

Επιμέλεια Νίκος Ηλιάδης , Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc., Ph.D., επίτιμος Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου .

Η διαχείριση του θέματος με κεντρικό έλεγχο όπως γίνεται στη χώρα μας από τον ΕΟΠΠΕΠ και το Υπουργείο Παιδείας , είναι αδύνατη και αναποτελεσματική .
Οι διάφορες επαγγελματικές ενώσεις εγγράφουν τα μέλη τους με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, εκπαίδευσης, πρακτικής άσκησης , εξετάσεις , και τότε οι επαγγελματίες αυτοί μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους με τα προβλεπόμενα ή καθοριζόμενα επαγγελματικά δικαιώματα.
Με την απαίτηση από πλευράς επιμελητηρίων συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων συνδέεται και η εκπαίδευση με την αγορά εργασίας που είναι ολοένα και μεγαλύτερη πιεστική ανάγκη της σύγχρονης εποχής.
Πλήθος επιμελητηρίων ενεργοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια της αποκέντρωσης και της οικονομικής ελευθερίας , σε αντίθεση με τη χώρα μας .
Ενώ αξιοσημείωτο είναι το πλήθος των επιμελητηρίων/ μελών της Ένωσης Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων στην Τουρκία που δεν είναι και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

Δείτε ολόκληρη τη μελέτη και

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ