Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής στην εταιρεία Σταθερές Συγκοινωνίες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.). Η νέα προκήρυξη για μόνιμο προσωπικό απευθύνεται σε απόφοιτους λυκείου ή ΙΕΚ.

Αναλυτικότερα, οι και απευθύνονται σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, οι ειδικότητες που ζητούνται έχουν ως εξής:

-ΔΕ Λειτουργίας Σταθμάρχες – 33 θέσεις
-ΔΕ Λειτουργίας Ελεγκτές κομίστρου – 3 θέσεις
-ΔΕ Λειτουργίας Εκδότες κομίστρου – 2 θέσεις

Δείτε την προκήρυξη