ως νέοι υποψήφιοι αναπληρωτές – Εγγραφή νέου χρήστη βήμα-βήμα

Οδηγίες βήμα βήμα σύμφωνα με τα όσα ίσχυαν έως το προηγούμενο άνοιγμα του συστήματος του ΟΠΣΥΔ, .

Για να πάρετε μιαν ιδέα, ενώ θα επανέλθουμε με νέο διαφωτιστικό βίντεο με τα νέα ισχύοντα μόλις ανοίξει ξανά το σύστημα.