– Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων ανακοινώνει την με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ μηνών.

Αναλυτικότερα, οι αιτήσεις ξεκίνησαν χθες, Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου και θα γίνονται δεκτές έως και την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου.

Ποιες ειδικότητες ζητούνται:

ΠΕ Πληροφορικής
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών
ΠΕ Γλυπτών
ΠΕ Ζωγράφων
ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
ΠΕ Οικονομικού
ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
ΤΕ Πληροφορικής
ΤΕ Γραφιστών
ΤΕ Λογιστών
ΤΕ Συντηρητών Έργων Τέχνης
ΔΕ Συντηρητών Έργων Τέχνης
ΔΕ Πωλητών (Εκμαγείων)
ΥΕ Εργατών
ΥΕ Κλητήρων

Οι θέσεις αφορούν στις εξής περιοχές, σε όλη τη χώρα:

-Χαλκίδα
-Αρχαία Ολυμπία
-Βεργίνα
-Ηράκλειο Κρήτης
-Φαιστός Ηρακλείου Κρήτης
-Δωδώνη (Ιωάννινα)
-Θεσσαλονίκη
-Θάσος
-Φίλιπποι (Καβάλα)
-Κέρκυρα
-Σαντορίνη
-Δήλος
-Μονεμβασιά
-Μυστράς
-Κόρινθος
-Ζάκρος
-Καλαμάτα
-Σπιναλόγκα
-Πέλλα
-Διόν
-Ρέθυμνο
-Ρόδος
-Δελφοί
-Χανιά
-Άγιος Ιωάννης Ρέντη
-Αθήνα
-Πάτρα
-Θήβα
-Ελευσίνα

 

Πώς θα κάνετε αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας κατά τις εργάσιμες ημέρες (από 09:00πμ έως 13:00μμ), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 57 Τ.Κ. 10564 – ΑΘΗΝΑ (3ος όροφος),

απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, με την αναφορά ότι πρόκειται για την αίτηση υποψηφιότητας για την ΣΟΧ1/2023 (τηλ. επικοινωνίας: 210-3722508-579-580-607).