Όπως έγινε γνωστό στην τρέχουσα ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίουθα τεθεί προς ψήφιση η νομοθετική, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.

Πιο αναλυτικά, στη συζήτηση που ξεκίνησε το απόγευμα της Τετάρτης 15/2, οι ευρωβουλευτές έθεσαν στο «τραπέζι» τους κανόνες για το ελάχιστο εισόδημα και το πως έχουν ενσωματωθεί αποτελεσματικά στο νομικό πλαίσιο των χωρών της ΕΕ, καθώς και τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων σε επίπεδο ΕΕ.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην πρόταση που θα ψηφιστεί , σύμφωνα με το CNN GREECE το ΕΚ «προτρέπει τα κράτη μέλη να επανεξετάζουν συστηματικά το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα της χώρας τους και να το επικαιροποιούν όταν κρίνεται απαραίτητο, ώστε να αντανακλά το κόστος διαβίωσης σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο».

Παράλληλα, οι ευρωβουλευτές θα ζητήσουν με ψήφισμα την Πέμπτη 16/2 από τα κράτη μέλη της ΕΕ να αυξήσουν σταδιακά το ελάχιστο εισόδημα στο πλαίσιο των σχετικών συστημάτων τους, ώστε να καθοριστούν τα ποσά αυτά τουλάχιστον πάνω από το εθνικό όριο του κινδύνου της φτώχειας (AROPE). Στο ψήφισμα ζητείται επίσης να καταστούν πιο προσβάσιμα τα συστήματα αυτά για τις λιγότερο προνομιούχες κοινωνικές ομάδες και να δοθούν κίνητρα για την επανένταξη εργαζομένων στην αγορά εργασίας.

Αξίζει να σημειωθεί πως το 2021, συνολικά 95,4 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή το 21,7 % του πληθυσμού της ΕΕ, βρίσκονταν αντιμέτωποι με κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.

Τα συστήματα ελάχιστου εισοδήματος λειτουργούν ως κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας που εγγυάται ένα ελάχιστο επίπεδο διαβίωσης, καθώς και το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια, σε όλα τα στάδια της ζωής.

Για τα άτομα που δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους ούτε αξιοπρεπή και σταθερή απασχόληση, η πρόσβαση σε ένα επαρκές ελάχιστο εισόδημα διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στη μείωση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και των ανισοτήτων. Τα συστήματα αυτά θα πρέπει να συνδυάζονται με κίνητρα και μέτρα τα οποία να επιτρέπουν το άνοιγμα της αγοράς εργασίας στα άτομα που είναι σε θέση να εργαστούν.

Στην Ελλάδα, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα που δίνεται σε περισσότερα από 200.000 ευάλωτα νοικοκυριά και αποτελεί ένα αναγκαίο δίχτυ προστασίας για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φτώχειας και την αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού.

Το πρόγραμμα βασίζεται σε τρεις πυλώνες:

την εισοδηματική ενίσχυση ύψους 200 ευρώ,
τη διασύνδεση με υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης, και
τη διασύνδεση με υπηρεσίες ενεργοποίησης που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξη των δικαιούχων στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική επανένταξη.

Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή της αίτησης γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά ή για ειδικές περιπτώσεις μέσω των Δήμων και κέντρων της κοινότητας ή όσοι είναι εξοικειωμένοι στο .

Ποιες θεωρούνται ωφελούμενες ομάδες;

α. Μονοπρόσωπο νοικοκυριό:

κάθε ενήλικο άτομο που διαμένει μόνο του σε κατοικία και δεν εμπίπτει στην κατηγορία ενηλίκων έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

β. Πολυπρόσωπο νοικοκυριό: όλα τα άτομα που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη.

Στο πολυπρόσωπο νοικοκυριό εντάσσονται:

1) φιλοξενούμενα άτομα ή φιλοξενούμενη οικογένεια, με την προϋπόθεση ότι η φιλοξενία είχε δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και

2) τα ενήλικα τέκνα έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους.

γ. Άστεγοι: τα άτομα που διαβιούν στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων ή των Κέντρων Κοινότητας ή κάνουν χρήση Υπνωτηρίων που λειτουργούν στους Δήμους, δύναται να είναι δικαιούχοι του προγράμματος. Η διαπίστωση της έλλειψης στέγης δεν δύναται να τεκμηριωθεί μόνο μέσω του εντύπου της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.