Όπως ήδη έχει γνωστοποιηθεί,  τη αλλά και φυσικά πρόσωπα που είχαν λάβει δάνεια με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου έως το 2012, αλλά δεν μπόρεσαν να εξυπηρετήσουν τις οφειλές τους κατά το χρονικό διάστημα από 8 Οκτωβρίου 2019 έως 1 Φεβρουαρίου 2023.

Τονίζεται σε αυτό το σημείο ότι, πρόκειται για που δόθηκαν έως και το 2012 με παροχή εγγύησης του ελληνικού Δημοσίου ή της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (πρώην Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ΑΕ) ή του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων ΑΕ (ΤΕΜΠΜΕ), και έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα στις τράπεζες έως την 1η Φεβρουαρίου 2023, όπως αναγράφεται στο αίτημα κατάπτωσης των τραπεζών προς τις φορολογικές υπηρεσίες.

Τα δάνεια αυτά χορηγήθηκαν στο πλαίσιο άσκησης κοινωνικής πολιτικής σε πληγέντες (από σεισμούς, πλημμύρες κ.ο.κ.), αλλά και συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών, όπως αγρότες.

Οι δανειολήπτες έχουν χρονικό περιθώριο έως την 1η Αυγούστου 2023 να υποβάλουν αίτηση προκειμένου να ρυθμίσουν τις «κόκκινες» οφειλές τους σε έως 120 μηνιαίες δόσεις.

Η ρύθμιση συνοδεύεται με «κούρεμα» στα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις που φθάνει έως και το 100%, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων εξόφλησης της οφειλής που θα επιλέξει ο οφειλέτης. Οσο πιο μικρός είναι ο αριθμός των δόσεων τόσο πιο μεγάλη είναι η απαλλαγή. Συγκεκριμένα, οι οφειλές αυτές μπορούν να εξοφληθούν:

Εφάπαξ με 100% απαλλαγή από πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Από 2 έως 4 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά 95%.
Από 5 έως 12 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά 85%.
Από 13 έως 24 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά 80%.
Από 25 έως 36 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά 75%.
Από 37 έως 48 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά 45%.
Από 49 έως 60 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά 30%.
Από 61 έως 72 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά 20%.
Από 73 έως 96 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά 15%.
Από 97 έως 120 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά 10%.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ