Τα πρώτα θα πιστωθούν στους λογαριασμούς εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων μετά την 1η Απριλίου που ξεκινούν οι τους. Η πρώτη δόση των πληρωμών αναμένεται να ξεκινήσει από Δευτέρα 6 Απριλίου.

 

Τα 10 SOS για τα, σύμφωνα με τον Ε.Τ., είναι:

1. Το 800άρι πληρώνεται στο λογαριασμό που θα δηλώσει ο εργαζόμενος μέσα σε λίγο διάστημα, από την ημέρα που θα κάνει αίτηση-αποδοχή της αναστολής σύμβασης εργασίας του. Η αίτηση πρέπει να γίνει το συντομότερο από τον εργαζόμενο (από 1 Απριλίου και μετά) για να πληρωθεί και πιο γρήγορα.

2. Η σύμβαση αναστέλλεται από την ημέρα που τη δήλωσε στο Εργάνη ο εργοδότης και για 45 μέρες.

3. Με το που δηλώνει την αναστολή ο εργοδότης, στέλνει e-mail αυθημερόν και ειδοποιεί τον εργαζόμενο για τον αριθμό πρωτοκόλλου που έχει η αναστολή της σύμβασής του.

4. Στις 31 Μαρτίου (Τρίτη) λήγει η προθεσμία να δηλώσουν την αναστολή συμβάσεων προσωπικού οι επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική απόφαση.

5. Από 1 ως 10 Απριλίου θα κάνουν αίτηση για τα 800 ευρώ και για τη μείωση ενοικίου κατά 40% τον Μάρτιο και 40% τον Απρίλιο οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που έκλεισαν με κρατική εντολή. Η αίτηση γίνεται στην πλατφόρμα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Είναι απαραίτητο να έχουν πάρει ειδοποίηση από τον εργοδότη για να βάλουν στην αίτηση τον αριθμό αναστολής της σύμβασης.

6. Οι αιτήσεις-δηλώσεις αναστολής σύμβασης που πρέπει να κάνουν από 1 ως 10 Απριλίου οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων που έκλεισαν θα γίνουν με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους ως εξής:

* Την 1/4/2020 οι αιτήσεις εργαζομένων με ΑΦΜ που λήγει σε 1.

* Την 2/4/2020 οι αιτήσεις εργαζομένων με ΑΦΜ που λήγει σε 2.

* Την 3/4/2020 οι αιτήσεις εργαζομένων με ΑΦΜ που λήγει σε 3.

* Την 4/4/2020 οι αιτήσεις εργαζομένων με ΑΦΜ που λήγει σε 4.

* Την 5/4/2020 οι αιτήσεις εργαζομένων με ΑΦΜ που λήγει σε 5.

* Την 6/4/2020 οι αιτήσεις εργαζομένων με ΑΦΜ που λήγει σε 6.

* Την 7/4/2020 οι αιτήσεις εργαζομένων με ΑΦΜ που λήγει σε 7.

* Την 8/4/2020 οι αιτήσεις εργαζομένων με ΑΦΜ που λήγει σε 8.

* Την 9/4/2020 οι αιτήσεις εργαζομένων με ΑΦΜ που λήγει σε 9.

* Την 10/4/2020 οι αιτήσεις εργαζομένων με ΑΦΜ που λήγει σε 0.

7. Στις 20 Απριλίου λήγει η προθεσμία για να δηλώσουν στο Εργάνη αναστολή συμβάσεων εργασίας οι «πληττόμενες» επιχειρήσεις που λειτουργούν με ζημιές βάσει των ΚΑΔ του υπουργείου Οικονομικών. Μπορούν να βάλουν σε αναστολή μέρος ή το σύνολο του προσωπικού.

8. Από 1 έως 30 Απριλίου κάνουν αίτηση για το 800άρι στη δική τους πλατφόρμα () οι εργαζόμενοι που μπαίνουν σε αναστολή συμβάσεων με απόφαση της επιχείρησης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τη δήλωση αναστολής πιθανώς να ισχύει η ίδια σειρά με τον ΑΦΜ των εργαζομένων που κάνουν αιτήσεις από 1 ως 10 Απριλίου. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχουν πάρει ειδοποίηση από τους εργοδότες με τον αριθμό αναστολής των συμβάσεών τους.

9. Κατ’ εξαίρεση, επιχειρήσεις και εργαζόμενοι με αναστολή σύμβασης που δικαιούνται το 800άρι μπορούν να συμφωνήσουν παροχή εργασίας με τηλεργασία για πρόσκαιρες ανάγκες της επιχείρησης, με συμπλήρωμα αποδοχών πέραν των 800 ευρώ, και μέχρι το ύψος του κανονικού τους μισθού. Για παράδειγμα, μισθός 1.200 ευρώ με αναστολή σύμβασης, και τηλεργασία, καλύπτεται μέσα από τα 800 ευρώ που δίνει το κράτος και το υπόλοιπο από τον εργοδότη. Σε μηνιαία βάση η αποζημίωση είναι 533 ευρώ από το κράτος και ο εργοδότης θα βάλει άλλα 667 ευρώ, αντί 1.200 ευρώ.

10. Εργαζόμενοι που ως μισθωτοί απασχολούνται με σύμβαση σε δύο ή περισσότερους εργοδότες δεν παίρνουν 800 ευρώ αν ανασταλεί η μία σύμβασή τους και είναι ενεργή η δεύτερη. Για να πάρουν την αποζημίωση θα πρέπει να μπουν σε αναστολή σύμβασης και από τους δύο εργοδότες. Αν είναι στον έναν εργοδότη με μισθό και στον άλλον με «μπλοκάκι» (χωρίς σύμβαση), τότε μπορούν να είναι σε αναστολή σύμβασης ως μισθωτοί και παίρνουν το 800άρι ανεξάρτητα από το αν συνεχίζουν την εργασία στον άλλον εργοδότη με το «μπλοκάκι».

Εκτός μείωσης ενοικίων εργαζόμενοι με αναστολή και γονείς φοιτητών!

Εξαιρέθηκαν από τη μείωση ενοικίου 40%, ενώ θα έπρεπε να περιλαμβάνονται, οι εργαζόμενοι που θα έχουν αναστολή σύμβασης εργασίας σε επιχείρηση η οποία πλήττεται με βάση τον κύριο ή δευτερεύοντα κωδικό δραστηριότητας στη λίστα του υπουργείου Οικονομικών. Οι εν λόγω εργαζόμενοι, παρότι θα έχουν αναστολή συμβάσεων (όπως και εκείνοι σε εταιρίες που η λειτουργία τους διεκόπη από το κράτος), εν τούτοις έμειναν έξω από τη μείωση του ενοικίου και δικαιούνται μόνον τα 800 ευρώ. Εξαιρέθηκαν από το ενοίκιο και γονείς φοιτητών, πράγμα τελείως άδικο αν λάβει κανείς υπόψη ότι θα πληρώσουν δύο ενοίκια τουλάχιστον χωρίς να χρησιμοποιούν το σπίτι τα παιδιά τους λόγω αναστολής λειτουργίας των ΑΕΙ και ΤΕΙ. Οι κατηγορίες αυτές θα έπρεπε να συμπεριληφθούν στη μείωση ενοικίων.