Όπως έχει γίνει γνωστό, ο θα μπορεί να επιβάλλεται πλέον ως κύρια ή εναλλακτική ποινή σε καταδικασθέντες

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως) η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης για την ΚΥΑ, δημιουργήθηκε και λειτουργεί στην Κεντρική Υπηρεσία του μια πρότυπη ψηφιακή πλατφόρμα, στην οποία θα καταχωρηθούν όλοι οι φορείς που θα απασχολούν καταδικασθέντες σε παροχή κοινωφελούς εργασίας.

Η ψηφιακή πλατφόρμα θα παρέχει συνεχή και αδιάκοπη ενημέρωση στους εισαγγελείς και στους επιμελητές κοινωνικής αρωγής, με σαφή και πλήρη εικόνα των στοιχείων του κάθε φορέα και με αναλυτική περιγραφή των διαθέσιμων θέσεων κοινωφελούς εργασίας.

Ειδικότερα, μετά τη δικαστική απόφαση που θα επιβάλλει σε κάποιον κοινωφελή εργασία, θα συνεκτιμηθούν τα στοιχεία του καταδικασθέντα, προσωπικά, οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, το κοινωνικό ιστορικό του (ηλικία, μορφωτικό επίπεδο και δεξιότητές του) ώστε να τοποθετηθεί στην κατάλληλη θέση από την Υπηρεσία Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής (ΥΕΚΑ).

Στη συνέχεια, θα δημοσιοποιείται η σχετική έκθεση και θα υποβάλλεται στον εισαγγελέα, ο οποίος, αν συμφωνεί, θα ζητάει από την ΥΕΚΑ τον τόπο παροχής της κοινωφελούς εργασίας για να εκτελεστεί η απόφαση, αφού επιλέξει τον κατάλληλο φορέα και τον χρόνο που θα παρέχεται η εργασία.

Σε όλη τη διάρκεια παροχής κοινωφελούς εργασίας διασφαλίζεται η συνεπής και αδιάλειπτη εκτέλεσή της, μέσα από την τήρηση παρουσιολογίου, αλλά και με τακτικούς και έκτακτους ελέγχους που πραγματοποιούν οι εποπτεύοντες Επιμελητές Κοινωνικής Αρωγής, αναφέρεται στην ΚΥΑ.

Επισημαίνεται ότι η ισχύς της ΚΥΑ αρχίζει τρεις μήνες από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας με την ένταξη των φορέων υποδοχής για την παροχή κοινωφελούς εργασίας.