: Τι αναφέρει το ΦΕΚ για 25.000 εργαζομένους – Σύμφωνα με το ΦΕΚ, μέχρι τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτωβρίου έλαβε , που αφορά την απασχόληση 25.000 ωφελούμενων, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες σε δήμους, περιφέρειες και άλλους φορείς και υπηρεσίες του δημοσίου.

Συγκεκριμένα, η παράταση αφορά στους ωφελούμενους που παρέχουν υπηρεσίες σε δήμους, περιφέρειες και άλλους φορείς του δημοσίου, οι συμβάσεις των οποίων είχαν λήξει τον Ιούλιο, λόγω έλλειψη χρηματοδότησης.

Παράλληλα, η παράταση δίνει «ανάσα» και στα τρέχοντα προγράμματα των Δήμων, τα οποία πλέον θα έχουν τον χρόνο να ολοκληρωθούν, ενόψει και της δύσκολης περιόδου ενόψει των εκλογών.

Όπως αναφέρεται, σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ «Η παρούσα δράση επεκτείνεται, μετά το πέρας της, για διάστημα τεσσάρων (4) επιπλέον μηνών. Η δαπάνη της επέκτασης θα καλυφθεί από συγχρηματοδοτούμενους και εθνικούς πόρους εντός των ορίων των εγκεκριμένων σχετικών πιστώσεων και σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά στην απόφαση ένταξης της πράξης αναφορικά με τα όρια της συγχρηματοδοτούμενης δαπάνης ανά τύπο Περιφερειών. Η συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη δύναται να περιλαμβάνει κατά ανώτατο όριο έως και δέκα (10) μήνες απασχόλησης.»

Υπενθυμίζεται ότι η πλειοψηφία των ωφελούμενων προέρχονται από μακροχρόνια ανεργία και επιλέχθηκαν με κοινωνικά κριτήρια (ανεργία, χαμηλό εισόδημα κ.λ.π.) και υπηρετούν σε δήμους σε θέσεις ανταποδοτικού χαρακτήρα, όπως καθαριότητα, πράσινο κ.λ.π.